Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #60015389

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________


У Х В А Л А

02 листопада 2016 р. Справа № 902/679/15


Господарський суд Вінницької області у складі судді Міліціанова Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_1 №02-24/544 від 20.10.2016 р. (вх. №06-52/9699/16 від 20.10.2016р.) про заміну сторони виконавчого провадження у постанові №50586059 від 24.03.2016р. з арбітражного керуючого ОСОБА_2 на ліквідатора ТОВ "Альпарі" ОСОБА_1 по справі

за заявою боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі" (21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641)

про банкрутство

за участю арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_1, за посвідченням №1404 від 23.07.2013р.

В С Т А Н О В И В :


У провадженні господарського суду Вінницької області (суддя Міліціанов Р.В.) перебуває справа №902/679/15 про банкрутство ТОВ "Альпарі" в порядку, визначеному ст. 95 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постановою від 16.06.2015р. визнано боржника - ТОВ "Альпарі" банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором ТОВ "Альпарі" арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Ухвалами від 14.06.2016р. припинено повноваження арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_2 у справі №902/679/15, призначено ліквідатором у справі №902/679/15 про банкрутство ТОВ "Альпарі" арбітражного керуючого ОСОБА_1 (свідоцтво №1404 від 10.07.2013р.) з покладенням на останнього всіх прав та обов'язків, передбачених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”; продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "Альпарі" та повноважень арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_1 на шість місяців до 16.01.2017р..

20.10.2016р. до суду від арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_1 надійшла заява №02-24/544 від 20.10.2016 р. (вх. №06-52/9699/16 від 20.10.2016р.) про заміну сторони виконавчого провадження у постанові №50586059 від 24.03.2016р. з арбітражного керуючого ОСОБА_2 на ліквідатора ТОВ "Альпарі" ОСОБА_1 по справі №902/679/15.

Ухвалою від 20.10.2016р. суд призначив вказану заяву арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_1 до розгляду у судовому засіданні 02.11.2016р., зобов'язавши ліквідатора ТОВ "Альпарі" та Центральний ВДВС м. Вінниці ГТУЮ у Вінницькій області забезпечити явку в засідання представників та надати суду всі докази на підтвердження своїх доводів.

02.11.2016р. на виконання ухвали від 20.10.2016р. у справі № 902/679/15 до суду надійшли пояснення Центрального ВДВС м. Вінниці ГТУЮ у Вінницькій області № 41133/07-35/22 від 01.11.2016р..

В судове засідання 02.11.2016р. з'явився арбітражний керуючий (ліквідатор ТОВ "Альпарі") ОСОБА_1.

Представник Центрального ВДВС м. Вінниці ГТУЮ у Вінницькій області до суду не прибув, незважаючи на те, що про розгляд заяви повідомлявся належним чином ухвалою від 20.10.2016р., яка надсилалася на відповідну адресу рекомендованою кореспонденцією.

У абз. 3 п. 6-1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №9 від 17.10.2012р. "Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України" зазначено, що господарським процесуальним кодексом не передбачено порядку розгляду заяви про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником. Однак з огляду на приписи частини першої статті 25 цього Кодексу та частини п'ятої статті 8 Закону України "Про виконавче провадження" розгляд відповідних заяв, поданих у справах зі спорів, що вирішувалися господарським судом, належить до повноважень названого суду.

Відповідний розгляд здійснюється за загальними правилами позовного провадження у межах розглянутої судом справи з урахуванням особливостей щодо суб'єктного складу учасників процесу, передбачених згаданою нормою Закону України "Про виконавче провадження" (стягувач, боржник, державний виконавець, правонаступник стягувача або боржника).

Зазначені особи повідомляються про час і місце відповідного судового засідання, але їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Зважаючи, що неявка учасників процесу не перешкоджає розгляду заяви даного змісту, суд ухвалив провести розгляд заяви арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_1 за відсутності представника органу примусового виконання рішень.

Разом з тим, як вбачається із поданих до суду пояснення Центрального ВДВС м. Вінниці ГТУЮ у Вінницькій області, державний виконавець Панченко І.В. не заперечує проти розгляду та задоволення заяви арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_1 про заміну сторони виконавчого провадження.

Розглянувши матеріали справи, заяву ліквідатора ОСОБА_1, пояснення Центрального ВДВС м. Вінниці, заслухавши ліквідатора, суд встановив наступні обставини.

Ухвалою господарського суду Вінницької області від 02.03.2016р. задоволено клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_2 про витребування усієї бухгалтерської та іншої документації, матеріальних та інших цінностей у справі №902/679/15 у колишнього керівника ТОВ "Альпарі" ОСОБА_3 та зобов'язано останнього передати ліквідатору ОСОБА_2 документацію ТОВ "Альпарі".

Головним державним виконавцем Центрального ВДВС Вінницького МУЮ ОСОБА_4 24.03.2016р. винесено постанову ВП № 50586059 про відкриття виконавчого провадження з виконання ухвали господарського суду Вінницької області від 02.03.2016р. у справі № 902/679/15 про зобов'язання колишнього керівника ТОВ "Альпарі" ОСОБА_3 передати ліквідатору ОСОБА_2 документацію ТОВ "Альпарі", копії постанови направлено стягувачу до відома, а боржнику для виконання.

З огляду на заміну ліквідатора у справі № 902/679/15, арбітражний керуючий ОСОБА_1 07.10.2016р. звернувся до Центрального ВДВС Вінницького МУЮ щодо заміни сторони виконавчого провадження. Оскільки арбітражним керуючим ОСОБА_1 відповіді отримано не було, останній звернувся до господарського суду із заявою №02-24/544 від 20.10.2016 р. про заміну сторони у виконавчому провадженні.

Відповідно до ст. 25 ГПК України в разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

В силу ст. 115 ГПК України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Виконання судового рішення є невід'ємною стадією процесу правосуддя і заміна сторони на цій стадії може відбуватися як на підставі та у порядку, визначеному ГПК України, так і Законом України "Про виконавче провадження".

Змістом норм розділу XIV ГПК України, ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" підтверджується, що виконавче провадження, є завершальною стадією судового провадження.

Із вказаних норм вбачається, що правонаступництво можливе на будь-якій стадії процесу, в тому числі й на стадії виконання судового рішення.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження" сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник; стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ, боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом. У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив (ч. 5 ст. 8 вказаного Закону).

Слід відзначити, що правонаступництвом є перехід прав і обов'язків від одного суб'єкта до іншого.

Правонаступництво може бути універсальним (загальним) або частковим. За універсальним правонаступництвом до правонаступника переходять усі права і обов'язки того суб'єкта, якому вони належали раніше. За частковим правонаступництвом від одного до іншого суб'єкта переходять лише окремі суб'єктивні права або обов'язки. У кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Ухвалою від 14.06.2016р. у справі 902/679/16 суд замінив ліквідатора з покладенням на арбітражного керуючого ОСОБА_1 всіх прав та обов'язків, передбачених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, що в свою чергу, є підтвердженням факту правонаступництва арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_1 за арбітражним керуючим ОСОБА_2.

Наведене є підставою для процесуального правонаступництва на стадії виконання ухвали господарського суду, з огляду на що заява арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_1 №02-24/544 від 20.10.2016 р. (вх. №06-52/9699/16 від 20.10.2016р.) про заміну сторони у виконавчому провадженні по даній справі є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 25, 86, 115 Господарського процесуального кодексу України, суд -

Х В А Л И В :


1. Заяву арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_1 №02-24/544 від 20.10.2016 р. (вх. №06-52/9699/16 від 20.10.2016р.) про заміну сторони у виконавчому провадженні по справі №902/679/15 задовольнити.

2. Замінити стягувача - арбітражного керуючого ОСОБА_2 його правонаступником - арбітражним керуючим (ліквідатором ТОВ "Альпарі") ОСОБА_1 (свідоцтво №1404 від 10.07.2013р., ідентифікаційний номер НОМЕР_1, вул. Миколи Оводова, 51, корп. 1, 5 поверх) у виконавчому провадженні ВП № 50586059 з виконання ухвали господарського суду Вінницької області від 02.03.2016р. у справі № 902/679/15 про зобов'язання колишнього керівника ТОВ "Альпарі" ОСОБА_3 передати ліквідатору ОСОБА_2 документацію ТОВ "Альпарі"

3. Ухвалу надіслати рекомендованим листом згідно переліку.                                         Суддя Міліціанов Р.В.

          


віддрук. прим.:

1 - до справи;

2 - ТОВ "Альпарі" (21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49);

3 - арбітражний керуючий ОСОБА_1 (21050, а/с 8194, Вінниця-50);.

4 - Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці (вул. Хрещатик, буд.22 а/с 144-а, Київ-1, Україна, 01001);

5,6 - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (м. Київ, вул. Горького, 127) в особі філії у м. Вінниці (21050, м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корп. 1);

7 - Центральний ВДВС м. Вінниці ГТУЮ у Вінницькій області (21050, вул. Соборна, 15А, м. Вінниця).


 • Номер:
 • Опис: про включення до складу кредиторів по справі
 • Тип справи: Заява кредитора про грошові вимоги до боржника
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 07.07.2015
 • Дата етапу: 10.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про включення до складу кредиторів по справі
 • Тип справи: Заява кредитора про грошові вимоги до боржника
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено до судового розгляду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 31.08.2015
 • Дата етапу: 30.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про уточнення грошових вимог до боржника
 • Тип справи: Збільшення (зменшення) розміру позовних вимог (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 10.12.2015
 • Дата етапу: 10.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про виправлення описки в ухвалі
 • Тип справи: Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 23.12.2015
 • Дата етапу: 24.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про залишення скарги на дії арбітражного керуючого без розгляду
 • Тип справи: Відмова від позову (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.06.2016
 • Дата етапу: 14.06.2016
 • Номер:
 • Опис: про заміну сторони виконавчого провадження
 • Тип справи: Заміна сторони у виконавчому провадженні (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 20.10.2016
 • Дата етапу: 02.11.2016
 • Номер:
 • Опис: про роз'яснення ухвали
 • Тип справи: Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 09.11.2016
 • Дата етапу: 10.11.2016
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку ліквідаційної процедури
 • Тип справи: Відновлення чи продовження процесуальних строків (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 12.04.2017
 • Дата етапу: 12.04.2017
 • Номер:
 • Опис: про зобов'язання включення оплати інформаційно-консультаційних послуг до складу витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство та стягнення 16 110,04 грн.
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Повернуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 05.07.2017
 • Дата етапу: 07.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про зобов'язання включення оплати послуг з проведення аудиту фінансової звітності до складу витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство та стягнення 190 933,91 грн.
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Повернуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 05.07.2017
 • Дата етапу: 07.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про розгляд витрат, пов"язаних з провадженням справи про банкрутство
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.07.2017
 • Дата етапу: 25.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку ліквідаційної процедури
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.07.2017
 • Дата етапу: 25.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку розгляду справи
 • Тип справи: Відновлення чи продовження процесуальних строків (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 02.08.2017
 • Дата етапу: 02.08.2017
 • Номер:
 • Опис: розгляд звіту про нарахування та виплату грошової винагороди
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 07.08.2017
 • Дата етапу: 08.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат АК
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 15.08.2017
 • Дата етапу: 18.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про затвердження звіту ліквідатора та припинення провадження по справі
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 15.08.2017
 • Дата етапу: 18.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про повернення сплаченого судового збору
 • Тип справи: Розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 03.11.2017
 • Дата етапу: 17.11.2017
 • Номер:
 • Опис: про повернення сплаченого судового збору
 • Тип справи: Розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 03.11.2017
 • Дата етапу: 17.11.2017
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація