Судове рішення #56205056

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________

УХВАЛА

про відкладення слухання

14 червня 2016 р. Справа № 902/679/15


Господарський суд Вінницької області у складі судді Міліціанова Р.В.,

при секретарі судового засідання Незамай Д. Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за заявою боржника: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м.Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641

про банкрутство

за участю:

ПАТ "Укрексімбанк", ОСОБА_2, за довіреністю №010-01/507 від 28.01.2015;

Арбітражний керуючий (ліквідатор) ОСОБА_3, за посвідченням №547 від 16.05.13;

представник скаржника ОСОБА_4, ОСОБА_5, договір про надання правової допомоги №2/4/16 від 29.04.2016;

В С Т А Н О В И В :

У провадженні господарського суду Вінницької області (суддя Міліціанов Р.В.) перебуває справа №902/679/15 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641, в порядку, визначеному ст. 95 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постановою від 16.06.2015 р. визнано боржника – ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641 банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором ТОВ "Альпарі", код 13329641 арбітражного керуючого ОСОБА_3.

Ухвалою суду від 24.05.2016 р. відкладено розгляд справи №902/679/15, в тому числі скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", в особі філії у м. Вінниці №074-22/635 від 24.05.2016 р. (вх. № 06-52/4666/16 від 24.05.2016 р.) на бездіяльність арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_3 у справі №902/679/15, в судовому засіданні на 14.06.2016 р.

01.06.2016 р. до суду арбітражним керуючим (ліквідатором ТОВ "Альпарі") ОСОБА_3 подано клопотання №02-44/184 від 27.05.2016 р. про затвердження реєстру кредиторів боржника, повідомлення № 02-44/183 від 27.05.2016 р. про проведення зборів кредиторів.

10.06.2016 р. до суду із супровідним листом нотаріусом подано документи на виконання вимог суду.

13.06.2016 р. від представника ОСОБА_4 надійшла заява № б/н від 10.06.2016 р.

13.06.2016 р. від Регіонального сервісного центру у Вінницькій області із супровідним листом №31/2-5184 від 13.06.2016 р. надано документи на виконання вимог суду.

14.06.2016 р. до суду арбітражним керуючим (ліквідатором ТОВ "Альпарі") ОСОБА_3 подано клопотання №02-44/192 від 13.06.2016 р. про затвердження арбітражному керуючому ОСОБА_3 за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Альпарі" основної грошової винагороди за період з 16.06.2015 р. по 14.06.2016 р. в загальному розмірі 64782,67 грн та поштові витрати у сумі 495,85 грн і погодження їх виплати за рахунок коштів боржника, що знаходяться на банківському рахунку, задоволення заяви арбітражного керуючого ОСОБА_3 про дострокове припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Альпарі", в додатку до даного клопотання додано звіт ліквідатора про виконану ним роботу з додатками, заяву про дострокове припинення повноважень ліквідатора.

14.06.2016 р. до суду від ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", в особі філії у м. Вінниці надійшло клопотання № 074-22/729 від 13.06.2016 р. про залишення скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", в особі філії у м. Вінниці №074-22/635 від 24.05.2016 р. (вх. № 06-52/4666/16 від 24.05.2016 р.) на бездіяльність арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_3 у справі №902/679/15 без розгляду, припинення повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_3 на підставі його заяви про дострокове припинення повноважень, затвердження йому грошової винагороди в сумі 65278,34 грн, продовження ліквідаційної процедури на 6 місяців, призначення ліквідатором ТОВ "Альпарі" ОСОБА_6

В додатку до даного клопотання додано протокол комітету кредиторів боржника від 08.06.2016 р., згідно якого на порядку денному засідання комітету кредиторів боржника було зокрема були поставлені питання щодо розгляду звіту ліквідатора про виконану роботу; затвердження і виплата розміру грошової винагороди та витрат ліквідатора; розгляду заяви ліквідатора ОСОБА_3 про дострокове припинення його повноважень; інше. Комітетом кредиторів ТОВ "Альпарі" 08.06.2016 р. вирішено визнати роботу ліквідатора за період з 16.06.2015 р. по 08.06.2016 р. задовільною та прийняти звіт ліквідатора до відома; затвердити ОСОБА_3 основну грошову винагороду за період з 16.06.2015 р. по 14.06.2016 р. в загальному розмірі 64 782, 67 грн та поштові витрати у сумі 495,85 грн і погоджено їх виплату ліквідатору за рахунок коштів боржника, що знаходяться на банківському рахунку; погодити заяву ОСОБА_3 про дострокове припинення його повноважень як ліквідатора ТОВ "Альпарі" та клопотати господарський суд про задоволення його заяви; клопотати перед господарським судом Вінницької області про продовження ліквідаційної процедури у справі про банкрутство №902/679/15 боржника ТОВ "Альпарі" на 6 місяців до 16.12.2016 р.

14.06.2016 р. до суду від арбітражного керуючого ОСОБА_6 надійшла заява про призначення його ліквідатором ТОВ "Альпарі" у справі № 902/679/15.

Дані документи оглянуті судом та долучені до матеріалів справи.

В судове засідання 14.06.2016 р. прибули представник скаржника ОСОБА_4, представник ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", в особі філії у м. Вінниці, який підтримав клопотання № 074-22/729 від 13.06.2016 р., та арбітражний керуючий ОСОБА_3, який клопотав про задоволення судом поданого ним клопотання №02-44/184 від 27.05.2016 р. .

Ухвалами від 14.06.2016 р. припинено повноваження арбітражного керуючого (ліквідатор ТОВ "Альпарі") ОСОБА_3 у справі №902/679/15 про банкрутство ТОВ "Альпарі" та призначено ліквідатором ТОВ "Альпарі" у справі №902/679/15 арбітражного керуючого: ОСОБА_6 (свідоцтво №1404 від 10.07.2013 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_1, вул.Миколи Оводова, 51, корп. 1, 5 поверх) з покладенням на останнього всіх прав та обов'язків, передбачених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”; затверджено арбітражному керуючому ОСОБА_3 грошову винагороду в сумі 65278,34 грн.

Також у судовому засіданні 14.06.2016 р. суд розглянувши матеріали справи, заслухавши присутніх учасників судового засідання у справі про банкрутство, беручи до уваги необхідність витребування додаткових доказів, дійшов до висновку про відкладення розгляду справи на іншу дату.

Згідно ч.1 п. 3 ст. 77 ГПК України - господарський суд відкладає розгляд справи в межах строків, встановлених ст. 69 ГПК України у зв'язку з необхідністю витребування додаткових доказів.

Разом з тим строк ліквідаційної процедури закінчується 16.06.2016 р., ліквідаційна процедура не завершена, ліквідатором звіт та ліквідаційний баланс до суду не подано.

Основною метою Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі - Закон про банкрутство) є повне або часткове задоволення вимог кредиторів шляхом застосування судових процедур (розпорядження майном боржника, мирова угода, санація, ліквідація банкрута).

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.1 Закону про банкрутство банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ст.37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Наслідків перевищення строку ліквідаційної процедури Закон не містить.

У ст.86 Постанови ВСУ №15 від 18.12.2009 "Про судову практику в справах про банкрутство" зазначено, що ліквідатор зобов'язаний вчинити ліквідаційні заходи і передати на затвердження господарському суду звіт та ліквідаційний баланс у встановлений строк, проте, невиконання ліквідатором цих дій у граничні строки, визначені Законом, не є підставою для припинення провадження у справі.

Разом з тим судом встановлено, що строк ліквідаційної процедури закінчується16.06.2016 р..

З урахуванням наведеного та конкретних обставин цієї справи, з метою недопущення правової невизначеності для учасників провадження у справі про банкрутство, третіх осіб, на права та обов'язки яких впливають чи можуть вплинути судові рішення у справі про банкрутство чи інші обставини, пов'язані з банкрутством боржника, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", в особі філії у м. Вінниці та продовження строку ліквідаційної процедури ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Альпарі" на шість місяців.

В той же час, суд звертає увагу ліквідатора на дотримання вказаного строку та завершення усіх дій, визначених Законом Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Окрім того, з метою забезпечення реалізації прав, наданих сторонам Господарським процесуальним кодексом України, у тому числі на подання доказів, наведення своїх доводів і міркувань з усіх питань, що виникають у ході судового процесу тощо, суд дійшов висновку, що розгляд справи №902/679/15 слід відкласти на іншу дату.

Також у судовому засіданні 14.06.2016 р., суд, дослідивши матеріали справи, скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", в особі філії у м. Вінниці №074-22/635 від 24.05.2016 р. (вх. № 06-52/4666/16 від 24.05.2016 р.) на бездіяльність арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_3 у справі №902/679/15, клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", в особі філії у м. Вінниці № 074-22/729 від 13.06.2016 р. про залишення скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", в особі філії у м. Вінниці №074-22/635 від 24.05.2016 р. (вх. № 06-52/4666/16 від 24.05.2016 р.) на бездіяльність арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_3 у справі №902/679/15 без розгляду, дійшов до висновку про припинення провадження за вищезазначеною скаргою, з огляду на відсутність предмету спору.

Крім того, за наслідком розгляду клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_3 №02-44/184 від 27.05.2016 р. про затвердження реєстру кредиторів боржника, суд дослідивши матеріали справи судом встановлено наступне.

Постановою від 16.06.2015 р. визнано боржника – ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641 банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором ТОВ "Альпарі", код 13329641 арбітражного керуючого ОСОБА_3.

17.06.2015 року за № 19209 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет здійснено офіційне оприлюднення оголошення про визнання боржника - ТзОВ "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641 банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою від 14.09.2015 р. судом визнано Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2, код ЄДРПОУ 25937723) кредитором у справі №902/679/15 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641 із сумою вимог 144845,05 грн. - 6-та черга задоволення.

Ухвалою від 10.12.2015 р. в редакції ухвали від 24.12.2015 р. визнано Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (м. Київ, вул. Горького, 127, код 00032112) в особі філії у м. Вінниці (21050, м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корп. 1, код 24896705) кредитором у справі №902/680/15 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641, з загальною сумою грошових вимог у розмірі 67 959 878,38 грн (з яких: 31 253 795,37 грн, до складу яких входять: 31 178 308,99 грн - незабезпечена заставою частина основного боргу та 75 486,38 грн - збитки у вигляді понесених банком судових витрат) - 4-та черга; 15 606 083,01 грн - пеня - 6-та черга; 21 100 000,00 грн (вимоги, забезпечені заставою майна ТОВ «Альпарі», до складу яких входять: 10 148 731,05 грн - проценти, 293 325,92 грн - комісія та 10 657 943,03 грн частина основного боргу)) та конкурсні вимоги у розмірі 1 218,00 грн за сплату судового збору - перша черга задоволення.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку про затвердження поданого до суду реєстру кредиторів ТОВ "Альпарі" на суму 68 105 941, 43 грн.

Керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ч.1 п. 3 ст. 77, ст. ст. 86, 115 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Продовжити строк ліквідаційної процедури ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641 та повноваження арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_6 (свідоцтво №1404 від 10.07.2013 р.) на шість місяців до 16.01.2017 р.

2. Ліквідатору виконати вимоги ст. ст. 37-48 Закону України “Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом”.

3. Розгляд справи відкласти до 20 липня 2016 р. о 14:30 год., у приміщенні господарського суду Вінницької області, кімн. № 1102.

4. Явка в засіданні учасників у справі про банкрутство з повноваженнями визначеними ст. 28 ГПК України обов'язкова.

5. Зобов'язати ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Три Алекс", 21070, м. Вінниця, вул. Гоголя, 11/1, на підставі ст. 65 ГПК України до 10.07.2016 р. надати суду звіт та висновок про незалежну оцінку майнових прав на нежитлове приміщення - магазин, розташоване за адресою: Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Леніна (Героїв майдану), 217 "А1".

6. Зобов'язати ОСОБА_7, АДРЕСА_1, надати суду договір купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення - магазин, розташоване за адресою: Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Леніна (Героїв майдану), 217 "А1" та звіт про незалежну оцінку.


7. Припинити провадження у справі № 908/679/15 в частині розгляду скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", в особі філії у м. Вінниці №074-22/635 від 24.05.2016 р. (вх. № 06-52/4666/16 від 24.05.2016 р.) на бездіяльність арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_3.


8. Затвердити реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641, на загальну суму 68 105 941, 43 грн. у наступному вигляді:

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2, код 25937723) із сумою вимог 144845,05 грн. - 6-та черга задоволення.

- Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (м. Київ, вул. Горького, 127, код 00032112) в особі філії у м. Вінниці (21050, м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корп. 1, код 24896705) із загальною сумою грошових вимог у розмірі 67 959 878,38 грн. (з яких: 31 178 308,99 грн. - незабезпечена заставою частина основного боргу та 75 486,38 грн. - збитки у вигляді понесених банком судових витрат) - 4-та черга; 15 606 083,01 грн. - пеня - 6-та черга; 21 100 000,00 грн. (вимоги, забезпечені заставою майна ТОВ «Альпарі», до складу яких входять: 10 148 731,05 грн. - проценти, 293 325,92 грн. - комісія та 10 657 943,03 грн. частина основного боргу)) та конкурсні вимоги у розмірі 1 218,00 грн. за сплату судового збору - перша черга задоволення.


9. Ухвалу надіслати рекомендованим листом згідно переліку.


           У випадку невиконання сторонами будь-яких вимог даної ухвали - надати письмові пояснення з обґрунтуванням причин її невиконання.


          Невиконання вимог ухвали сторонами тягне за собою застосування штрафу до 1700 грн. відповідно до п.5 ст.83 ГПК України.Суддя Міліціанов Р.В.


віддрук. прим.:

1- до справи;

2- ТзОВ "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49;

3- арбітражному керуючому ОСОБА_3, вул. Хрещатик, буд.22 а/с 144-а, Київ-1, Україна, 01001.

4-Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці (вул. Хрещатик, буд.22 а/с 144-а, Київ-1, Україна, 01001).

5,6 - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (м. Київ, вул. Горького, 127) в особі філії у м. Вінниці (21050, м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корп. 1);

7 - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Три Алекс", 21070, м. Вінниця, вул. Гоголя, 11/1;

8 - ОСОБА_7, АДРЕСА_1.


 • Номер:
 • Опис: про включення до складу кредиторів по справі
 • Тип справи: Заява кредитора про грошові вимоги до боржника
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 07.07.2015
 • Дата етапу: 10.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про включення до складу кредиторів по справі
 • Тип справи: Заява кредитора про грошові вимоги до боржника
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено до судового розгляду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 31.08.2015
 • Дата етапу: 30.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про уточнення грошових вимог до боржника
 • Тип справи: Збільшення (зменшення) розміру позовних вимог (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 10.12.2015
 • Дата етапу: 10.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про виправлення описки в ухвалі
 • Тип справи: Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 23.12.2015
 • Дата етапу: 24.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про залишення скарги на дії арбітражного керуючого без розгляду
 • Тип справи: Відмова від позову (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.06.2016
 • Дата етапу: 14.06.2016
 • Номер:
 • Опис: про заміну сторони виконавчого провадження
 • Тип справи: Заміна сторони у виконавчому провадженні (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 20.10.2016
 • Дата етапу: 02.11.2016
 • Номер:
 • Опис: про роз'яснення ухвали
 • Тип справи: Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 09.11.2016
 • Дата етапу: 10.11.2016
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку ліквідаційної процедури
 • Тип справи: Відновлення чи продовження процесуальних строків (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 12.04.2017
 • Дата етапу: 12.04.2017
 • Номер:
 • Опис: про зобов'язання включення оплати інформаційно-консультаційних послуг до складу витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство та стягнення 16 110,04 грн.
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Повернуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 05.07.2017
 • Дата етапу: 07.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про зобов'язання включення оплати послуг з проведення аудиту фінансової звітності до складу витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство та стягнення 190 933,91 грн.
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Повернуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 05.07.2017
 • Дата етапу: 07.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про розгляд витрат, пов"язаних з провадженням справи про банкрутство
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.07.2017
 • Дата етапу: 25.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку ліквідаційної процедури
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.07.2017
 • Дата етапу: 25.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку розгляду справи
 • Тип справи: Відновлення чи продовження процесуальних строків (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 02.08.2017
 • Дата етапу: 02.08.2017
 • Номер:
 • Опис: розгляд звіту про нарахування та виплату грошової винагороди
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 07.08.2017
 • Дата етапу: 08.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат АК
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 15.08.2017
 • Дата етапу: 18.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про затвердження звіту ліквідатора та припинення провадження по справі
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 15.08.2017
 • Дата етапу: 18.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про повернення сплаченого судового збору
 • Тип справи: Розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 03.11.2017
 • Дата етапу: 17.11.2017
 • Номер:
 • Опис: про повернення сплаченого судового збору
 • Тип справи: Розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 03.11.2017
 • Дата етапу: 17.11.2017
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація