Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #56205039

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________


У Х В А Л А

14 червня 2016 р. Справа № 902/679/15


Господарський суд Вінницької області у складі судді Міліціанова Р.В.,

при секретарі судового засідання Незамай Д. Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за заявою боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м.Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641

про банкрутство

за участю:

ПАТ "Укрексімбанк", ОСОБА_1, за довіреністю №010-01/507 від 28.01.2015;

Арбітражний керуючий (ліквідатор) ОСОБА_2, за посвідченням №547 від 16.05.13;

представник скаржника ОСОБА_3, ОСОБА_4, договір про надання правової допомоги №2/4/16 від 29.04.2016;

В С Т А Н О В И В :

У провадженні господарського суду Вінницької області (суддя Міліціанов Р.В.) перебуває справа №902/679/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641, в порядку, визначеному ст. 95 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постановою від 16.06.2015 р. визнано боржника – Товариство з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641 банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором ТОВ "Альпарі", код 13329641 арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Ухвалою суду від 24.05.2016 р. відкладено розгляд справи №902/679/15, в тому числі скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", в особі філії у м. Вінниці №074-22/635 від 24.05.2016 р. (вх. № 06-52/4666/16 від 24.05.2016 р.) на бездіяльність арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_2 у справі №902/679/15, в судовому засіданні на 14.06.2016 р.

14.06.2016 р. до суду арбітражним керуючим (ліквідатором ТОВ "Альпарі") ОСОБА_2 подано клопотання №02-44/192 від 13.06.2016 р. про затвердження арбітражному керуючому ОСОБА_2 за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Альпарі" основної грошової винагороди за період з 16.06.2015 р. по 14.06.2016 р. в загальному розмірі 64782,67 грн та поштові витрати у сумі 495,85 грн і погодження їх виплати за рахунок коштів боржника, що знаходяться на банківському рахунку, задоволення заяви арбітражного керуючого ОСОБА_2 про дострокове припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Альпарі", в додатку до даного клопотання додано звіт ліквідатора про виконану ним роботу з додатками, заяву про дострокове припинення повноважень ліквідатора.

14.06.2016 р. до суду від ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", в особі філії у м. Вінниці надійшло клопотання № 074-22/729 від 13.06.2016 р. про залишення скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", в особі філії у м. Вінниці №074-22/635 від 24.05.2016 р. (вх. № 06-52/4666/16 від 24.05.2016 р.) на бездіяльність арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_2 у справі №902/679/15 без розгляду, припинення повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_2 на підставі його заяви про дострокове припинення повноважень, затвердження йому грошової винагороди в сумі 65278,34 грн, продовження ліквідаційної процедури на 6 місяців, призначення ліквідатором ТОВ "Альпарі" ОСОБА_5

В додатку до даного клопотання додано протокол комітету кредиторів боржника від 08.06.2016 р., згідно якого на порядку денному засідання комітету кредиторів боржника було зокрема були поставлені питання щодо розгляду звіту ліквідатора про виконану роботу; затвердження і виплата розміру грошової винагороди та витрат ліквідатора; розгляду заяви ліквідатора ОСОБА_2 про дострокове припинення його повноважень; інше. Комітетом кредиторів ТОВ "Альпарі" 08.06.2016 р. вирішено визнати роботу ліквідатора за період з 16.06.2015 р. по 08.06.2016 р. задовільною та прийняти звіт ліквідатора до відома; затвердити ОСОБА_2 основну грошову винагороду за період з 16.06.2015 р. по 14.06.2016 р. в загальному розмірі 64 782, 67 грн та поштові витрати у сумі 495,85 грн і погоджено їх виплату ліквідатору за рахунок коштів боржника, що знаходяться на банківському рахунку; погодити заяву ОСОБА_2 про дострокове припинення його повноважень як ліквідатора ТОВ "Альпарі" та клопотати господарський суд про задоволення його заяви; клопотати перед господарським судом Вінницької області про продовження ліквідаційної процедури у справі про банкрутство №902/679/15 боржника ТОВ "Альпарі" на 6 місяців до 16.12.2016 р.

Дані документи оглянуті судом та долучені до матеріалів справи.


В судове засідання 14.06.2016 р. прибули арбітражний керуючий (ліквідатор ТОВ "Альпарі") ОСОБА_2, який клопотав про задоволення судом поданого ним клопотання №02-44/192 від 13.06.2016 р. та затвердження арбітражному керуючому ОСОБА_2 за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Альпарі" основної грошової винагороди за період з 16.06.2015 р. по 14.06.2016 р. в загальному розмірі 64782,67 грн та поштові витрати у сумі 495,85 грн і погодження їх виплати за рахунок коштів боржника, що знаходяться на банківському рахунку, представник скаржника ОСОБА_3, представник ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", в особі філії у м. Вінниці, який підтримав клопотання № 074-22/729 від 13.06.2016 р..

Розглянувши в засіданні суду 14.06.2016 р.матеріали справи, звіт арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_2 про виконану роботу за період з 16.06.2016 р. по 08.06.2016 р. у якому міститься нарахування та виплату грошової винагороди, відшкодування витрат за період з 16.06.2016 р. по 14.06.2016 р., який базується на прийнятому 08.06.2016 р. рішенні комітету кредиторів, дослідивши письмові докази, наявні в матеріалах справи, заслухавши учасників судового процесу, проаналізувавши норми чинного законодавства України, суд приходить до висновку про затвердження вищевказаного звіту на підставі наступного.

Згідно п.1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство), провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 98 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право, зокрема, отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Законом.

Згідно ч.ч. 1, 4-7 ст. 115 Закону про банкрутство арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Витрати арбітражного керуючого, пов'язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок неумисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов'язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов'язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Господарський суд має право зменшити розмір оплати послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), у разі якщо середньомісячна заробітна плата керівника боржника є надмірно високою порівняно з мінімальним розміром заробітної плати.

Розпорядник майна звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника. Керуючий санацією не рідше одного разу на три місяці, а ліквідатор - щомісяця звітують перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п'ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Згідно з протоколом комітету кредиторів № 1 від 08.06.2016 р. комітет кредиторів ТОВ "Альпарі" 08.06.2016 р. прийняв рішення визнати роботу ліквідатора за період з 16.06.2015 р. по 08.06.2016 р. задовільною та прийняти звіт ліквідатора до відома; затвердити ОСОБА_2 основну грошову винагороду за період з 16.06.2015 р. по 14.06.2016 р. в загальному розмірі 64 782, 67 грн та поштові витрати у сумі 495,85 грн і погодив їх виплату ліквідатору за рахунок коштів боржника, що знаходяться на банківському рахунку.

Протокольне рішення засідання комітету кредиторів № 1 від 08.06.2016 р. р. подано до суду кредитором.

Комітетом кредиторів ТОВ "Альпарі" 08.06.2016 р. погоджено основну грошову винагороду за період з 16.06.2015 р. по 14.06.2016 р. в загальному розмірі 64 782, 67 грн

Матеріали справи містять документи про понесення витрат ліквідатором ОСОБА_2 на суму 495,85 грн грн.

На підставі вищевказаного, суд вважає за можливе затвердити звіт арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_2 про виконану роботу за період з 16.06.2016 р. по 08.06.2016 р. в тому числі нарахування та виплату грошової винагороди, відшкодування витрат за період з 16.06.2016 р. по 14.06.2016 р., а саме основну грошову винагороду за період з 16.06.2015 р. по 14.06.2016 р. в загальному розмірі 64 782, 67 грн та поштові витрати у сумі 495,85 грн і погодити їх виплату ліквідатору за рахунок коштів боржника, що знаходяться на банківському рахунку.

Керуючись ст. ст. 2, 26, 41, 98, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 86, 87, 115 Господарського процесуального кодексу України, суд


УХВАЛИВ:

1. Звіт арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Альпарі") ОСОБА_2 за період з 16.06.2016 р. по 14.06.2016 р. про нарахування та виплату грошової винагороди в сумі 64 782, 67 грн., відшкодування витрат в розмірі 495,85 грн. - затвердити.


2. Визначити., що сплата грошової винагороди в сумі 64 782, 67 грн., відшкодування витрат в розмірі 495,85 грн., всього на загальну суму 65 278 грн. 34 коп. здійснюється за рахунок наявних у ТОВ "Альпарі" грошових коштів.


3. Копію ухвали надіслати рекомендованим листом згідно переліку..
Суддя Міліціанов Р.В.


віддрук. прим.:

1 - до справи;

2 - ТзОВ "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд. 49;

3 - арбітражному керуючому ОСОБА_5, 21050, а/с 8194, Вінниця-50;

4 - Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці (вул. Хрещатик, буд.22 а/с 144-а, Київ-1, Україна, 01001).

5,6 - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (м. Київ, вул. Горького, 127) в особі філії у м. Вінниці (21050, м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корп. 1);

7 - арбітражному керуючому ОСОБА_2, вул. Хрещатик, буд.22, а/с 144-в, Київ-1, Україна, 01001.


 • Номер:
 • Опис: про включення до складу кредиторів по справі
 • Тип справи: Заява кредитора про грошові вимоги до боржника
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 07.07.2015
 • Дата етапу: 10.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про включення до складу кредиторів по справі
 • Тип справи: Заява кредитора про грошові вимоги до боржника
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено до судового розгляду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 31.08.2015
 • Дата етапу: 30.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про уточнення грошових вимог до боржника
 • Тип справи: Збільшення (зменшення) розміру позовних вимог (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 10.12.2015
 • Дата етапу: 10.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про виправлення описки в ухвалі
 • Тип справи: Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 23.12.2015
 • Дата етапу: 24.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про залишення скарги на дії арбітражного керуючого без розгляду
 • Тип справи: Відмова від позову (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.06.2016
 • Дата етапу: 14.06.2016
 • Номер:
 • Опис: про заміну сторони виконавчого провадження
 • Тип справи: Заміна сторони у виконавчому провадженні (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 20.10.2016
 • Дата етапу: 02.11.2016
 • Номер:
 • Опис: про роз'яснення ухвали
 • Тип справи: Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 09.11.2016
 • Дата етапу: 10.11.2016
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку ліквідаційної процедури
 • Тип справи: Відновлення чи продовження процесуальних строків (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 12.04.2017
 • Дата етапу: 12.04.2017
 • Номер:
 • Опис: про зобов'язання включення оплати інформаційно-консультаційних послуг до складу витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство та стягнення 16 110,04 грн.
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Повернуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 05.07.2017
 • Дата етапу: 07.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про зобов'язання включення оплати послуг з проведення аудиту фінансової звітності до складу витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство та стягнення 190 933,91 грн.
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Повернуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 05.07.2017
 • Дата етапу: 07.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про розгляд витрат, пов"язаних з провадженням справи про банкрутство
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.07.2017
 • Дата етапу: 25.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку ліквідаційної процедури
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.07.2017
 • Дата етапу: 25.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку розгляду справи
 • Тип справи: Відновлення чи продовження процесуальних строків (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 02.08.2017
 • Дата етапу: 02.08.2017
 • Номер:
 • Опис: розгляд звіту про нарахування та виплату грошової винагороди
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 07.08.2017
 • Дата етапу: 08.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат АК
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 15.08.2017
 • Дата етапу: 18.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про затвердження звіту ліквідатора та припинення провадження по справі
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 15.08.2017
 • Дата етапу: 18.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про повернення сплаченого судового збору
 • Тип справи: Розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 03.11.2017
 • Дата етапу: 17.11.2017
 • Номер:
 • Опис: про повернення сплаченого судового збору
 • Тип справи: Розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 03.11.2017
 • Дата етапу: 17.11.2017
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація