Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #52964304

Справа № 591/6571/15-к

Провадження № 1-кс/591/279/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2016 року Зарічний районний суд м. Суми у складі: головуючого судді Міліціанова Р.В., за участю секретаря - Бузової Т.І. слідчого - Горобець Є.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання Слідчого в ОВС СВ УРКП СОП та ПК Прокуратури Сумської області Горобець Є.М. у кримінальному провадженні №4201500000000761 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1).

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, тому з метою забезпечення конфіскації майна та цивільного позову існують підстави для накладення арешту на його майно та грошові кошти його дружини ОСОБА_3, яке є спільною сумісною власністю подружжя.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності підозрюваного та володільця майна ОСОБА_3, оскільки зацікавлені в результатах розгляду клопотання особи можуть вчинити дії з приводу відчуження або приховання майна, тому розгляд справи за відсутності власника є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та надані докази, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що предметом досудового розслідування кримінального провадження №4201500000000761 є внесення, на підставі вказівок ОСОБА_2, співробітниками відділу кадрової роботи Сумської ОДА, до цих офіційних документів відомості про те, що 14.07.2014 року, з 16.07.2014 року по 18.07.2014 року та з 21.07.2014 року по 25.07.2014 року ОСОБА_2 відбуває у службове відрядження до м. Київ для вирішення службових питань у центральних органах влади; отримання ОСОБА_2 в період перебування за межами України з приватною метою та, у зв'язку з цим, протягом часу не виконання службових повноважень народного депутата України та голови Сумської ОДА, з 11.07.2014 року по 27.07.2014 року - 4657,26 грн. - заробітної плати Народного депутата України за шість робочих днів; заволодіння ОСОБА_2, ввівши ОСОБА_4 в оману та зловживаючи його довірою, грошовими коштами в сумі 1272856,80 грн.

Зазначені обставини судом встановлено з внесених до ЄРДР відомостей (а.с.5, 6).

20.01.2016 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.170 КПК України, Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Клопотання порушено, зокрема, з підстави забезпечення конфіскації майна.

Згідно з ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Санкцією ч.4 ст.190 КК України передбачено безальтернативну конфіскацію майна.

Правовою підставою для арешту майна є необхідність забезпечення реальної можливості конфіскувати майно підозрюваного, забезпечити відшкодування завданих вчиненням злочинів збитків, обґрунтованість підозри підтверджено протоколом допиту свідка ОСОБА_5; накладення арешту жодним чином не порушуватиме права інших осіб (документальні докази належності нерухомого майна іншим особам суду не надано).

Приналежність підозрюваному нежитлового приміщення під літ. А-цегла, загальною площею 104,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 підтверджено Витягом з єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 28.10.2015 року.

Покази свідка ОСОБА_6 підтверджують зберігання підозрюваним грошових коштів у ПАТ КБ «Приватбанк», тому існують достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках підозрюваного.

На підставі ч.2 ст.321 ЦК України, особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Тому, суд вважає, що норми КПК України, які надають право обмежити користування майном особи в інтересах кримінального провадження є спеціальними по відношенню до норм ст.321 ЦК України та власне і є визначеним законом випадком обмеження права власності.

Отже, клопотання слідчого в частині накладення арешту на нежитлове приміщення та грошові кошти у ПАТ «Приватбанк» підлягає задоволенню.

Водночас, слідчим не підтверджено приналежність ОСОБА_2 місця НОМЕР_2 в підземній автомобільній стоянці Сумського міського об'єднання громадян «Товариство автолюбителів «ПАС» за адресою: АДРЕСА_2, оскільки у наданому витягу не зазначено відомостей про власника даного майна.

Крім того, слідчий суддя не уповноважений вирішувати питання про склад та обсяг спільного майна подружжя, положення чинного СК України визначають правові підстави для віднесення окремих речей до особистого майна особи.

Питання про накладення в рамках кримінального провадження арешту на майно третіх осіб врегульовано спеціальними нормами (ч.2 ст.170 КПК України), однак суду не надано достатніх доказів на підтвердження набуття ОСОБА_3 майна внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 128, 170 - 173 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти в рамках кримінального провадження №4201500000000761 арешт на майно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1: нежиле приміщення під літ. А-цегла, загальною площею 104,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1.

Накласти в рамках кримінального провадження №4201500000000761 арешт грошові кошти підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, які обліковуються на його рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк».

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала виконується негайно слідчим.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Слідчого в ОВС СВ УРКП СОП та ПК Прокуратури Сумської області Горобець Є.М.

Роз'яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її оголошення.


Суддя Р.В. Міліціанов


Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація