Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #48588196

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________


У Х В А Л А


14 вересня 2015 р. Справа № 902/679/15


Господарський суд Вінницької області у складі судді Стефанів Т. В.,

при секретарі судового засідання Незамай Д. Д.,


розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1 виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2, код ЄДРПОУ 25937723) №578-05-24-02 від 28.08.2015 (вх. №06-54/230/15 від 31.08.2015 року) про визнання грошових вимог до боржника та включення до складу кредиторів у справі №902/679/15


за заявою боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641


про банкрутство


за участю представників:

ОСОБА_2 "Альпарі", ОСОБА_3, за довіреністю;

арбітражний керуючий ОСОБА_4;

ВД ФСС від НВ, ОСОБА_5 М, за довіреністю;

Укрексімбанк, ОСОБА_6, за довіреністю.


В С Т А Н О В И В :


В провадженні господарського суду Вінницької області (суддя Стефанів Т. В.) знаходиться справа №902/679/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі", м. Вінниця про банкрутство.

Ухвалою суду від 16.06.2015 року порушено провадження у справі №902/679/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі".

Постановою від 16.06.2015 р. визнано боржника – Товариство з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код ЄДРПОУ 13329641 банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі", код 13329641, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі", код 13329641 арбітражного керуючого ОСОБА_4, код НОМЕР_1, свідоцтво № 547 від 13.03.2015 р., вул. Хрещатик, буд.22 а/с 144-а, Київ-1, Україна, 01001.

17.06.2015 року за № 19209 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет здійснено офіційне оприлюднення оголошення про визнання боржника - ОСОБА_2 "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код ЄДРПОУ 13329641 банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. В даному оголошенні встановлено граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника, а саме, місячний строк з дня офіційного повідомлення про визнання боржника банкрутом.

31.08.2015 року до суду надійшла заява ОСОБА_1 виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці №578-05-24-02 від 28.08.2015 (вх. №06-54/230/15 від 31.08.2015 року) про визнання грошових вимог до боржника та включення до складу кредиторів у справі №902/679/15 із сумою грошових вимог в розмірі 144 845,05 грн.

Ухвалою від 03.09.2015 року для розгляду заяви ОСОБА_1 виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці №578-05-24-02 від 28.08.2015 про визнання грошових вимог до боржника та включення до складу кредиторів призначено судове засідання на 14.09.2015 року.

В судове засідання 14.09.2015 року з'явився представник ОСОБА_1 виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці, який заяву підтримав у повному обсязі. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі" та арбітражний керуючий (ліквідатор) ОСОБА_4 вказали на те, що вимоги кредитора визнаються в повному обсязі, однак повинні бути включені тільки в шосту чергу. Представник фонду не висловив заперечень.

В судовому засіданні 14.09.2015 суд, розглянувши заяву ОСОБА_1 виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі", дослідивши письмові докази, надані на підтвердження викладених у ній обставин, заслухавши пояснення представника заявника та ліквідатора, проаналізувавши норми діючого законодавства України, встановив наступне.

Вимоги ОСОБА_1 виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці, що виникли у результаті передачі ТОВ "Альпарі" до відділення Фонду у м. Вінниці 1(одну) особову справу потерпілого на виробництві, який на підставі Закону № 1105 продовжує отримувати страхові виплати.

У відповідності до ст. 45 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у другу чергу вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів.

На підставі цього повинна бути проведена капіталізація платежів для продовження страхових виплат особі, потерпілій на підприємстві протягом їх життя. Капіталізація платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов'язань підприємства відшкодовувати шкоду, заподіяну життю і здоров'ю громадян здійснюється відповідно до Порядку капіталізації платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов'язань суб'єкта підприємницької діяльності - банкрута перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 765 від 06.05.2000 року.

Капіталізація платежів здійснюється щодо особи з урахуванням зобов'язань за попередні роки та необхідності виплати майбутніх платежів.

Відповідно до п. 3 вказаного Порядку капіталізація платежів розраховується на період, що визначається як різниця між середньою тривалістю життя для чоловіків і жінок у країні та їх віком на момент здійснення капіталізації.

ОСОБА_1 виконавчої дирекції Фонду у м. Вінниці для визначення періоду капіталізації платежів використовувало данні середньої очікуваної тривалості життя осіб надані Держкомстатом України.

Сума платежу, який підлягає капіталізації для розрахунку з потерпілим на ТОВ «Альпарі» становить 144 845,05 грн.

Щодо заявлених вимог Фонду арбітражний керуючий (ліквідатор) ОСОБА_4 не заперечив, однак зазначив що вони можуть бути включені до шостої черги, з огляду на пропуск граничного строку.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство) кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

          Відповідно до ч.3 ст.95 Закону про банкрутство кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Як вбачається з матеріалів справи 17.06.2015 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України було здійснено офіційне оприлюднення оголошення за № 19209 про визнання боржника ОСОБА_2 "Альпарі" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Таким чином, граничний строк для пред'явлення вимог до боржника є 18.07.2015 року.

В той час як вказані кредиторські вимоги надійшли до суду тільки 31.08.2015 року, тобто з пропуском граничного строку.

За наслідками судового засідання, повно та всебічно дослідивши обставини справи, суд дійшов висновку, що вимоги ОСОБА_1 виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці у розмірі 144845,05 грн. не є конкурсними, оскільки заявлені з пропуском строку, встановленого законом, в той же час підтверджені належними письмовими доказами, а тому підлягають визнанню з віднесенням до шостої черги задоволення вимог кредиторів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 1, 2, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 4, 4-1, 4-5, 115 Господарського процесуального кодексу України, суд


У Х В А Л И В :


1. Заяву кредитора ОСОБА_1 виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2, код ЄДРПОУ 25937723) №578-05-24-02 від 28.08.2015 (вх. №06-54/230/15 від 31.08.2015 року) про визнання грошових вимог до боржника та включення до складу кредиторів у розмірі 144845,05 грн. у справі №902/679/15 задоволити.


2. Визнати ОСОБА_1 виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2, код ЄДРПОУ 25937723) кредитором у справі №902/679/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641 із сумою вимог 144845,05 грн. - 6-та черга задоволення .


3. Арбітражному керуючому (ліквідатору) ОСОБА_4 здійснити заходи, передбачені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.


4. Ухвалу направити рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення згідно переліку.Суддя Стефанів Т.В.


віддрук. прим.:

1 - до справи;

2 - ОСОБА_2 "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49;

3- арбітражному керуючому ОСОБА_4 , вул. Ігорівська, 1/8, м. Київ, Україна, 04070

4-Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України у м. Вінниці (вул. Хрещатик, буд.22 а/с 144-а, Київ-1, Україна, 01001) • Номер:
 • Опис: про включення до складу кредиторів по справі
 • Тип справи: Заява кредитора про грошові вимоги до боржника
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 07.07.2015
 • Дата етапу: 10.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про включення до складу кредиторів по справі
 • Тип справи: Заява кредитора про грошові вимоги до боржника
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено до судового розгляду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 31.08.2015
 • Дата етапу: 30.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про уточнення грошових вимог до боржника
 • Тип справи: Збільшення (зменшення) розміру позовних вимог (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 10.12.2015
 • Дата етапу: 10.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про виправлення описки в ухвалі
 • Тип справи: Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 23.12.2015
 • Дата етапу: 24.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про банкрутство
 • Тип справи: Скарга на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 11.05.2016
 • Дата етапу: 21.06.2016
 • Номер:
 • Опис: скарга на бездіяльність арбітражного керуючого
 • Тип справи: Скарга на дії арбітражного керуючого
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 24.05.2016
 • Дата етапу: 14.06.2016
 • Номер:
 • Опис: про залишення скарги на дії арбітражного керуючого без розгляду
 • Тип справи: Відмова від позову (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.06.2016
 • Дата етапу: 14.06.2016
 • Номер:
 • Опис: про заміну сторони виконавчого провадження
 • Тип справи: Заміна сторони у виконавчому провадженні (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 20.10.2016
 • Дата етапу: 02.11.2016
 • Номер:
 • Опис: про роз'яснення ухвали
 • Тип справи: Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 09.11.2016
 • Дата етапу: 10.11.2016
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку ліквідаційної процедури
 • Тип справи: Відновлення чи продовження процесуальних строків (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 12.04.2017
 • Дата етапу: 12.04.2017
 • Номер:
 • Опис: про зобов'язання включення оплати інформаційно-консультаційних послуг до складу витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство та стягнення 16 110,04 грн.
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Повернуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 05.07.2017
 • Дата етапу: 07.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про зобов'язання включення оплати послуг з проведення аудиту фінансової звітності до складу витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство та стягнення 190 933,91 грн.
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Повернуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 05.07.2017
 • Дата етапу: 07.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про розгляд витрат, пов"язаних з провадженням справи про банкрутство
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.07.2017
 • Дата етапу: 25.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку ліквідаційної процедури
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.07.2017
 • Дата етапу: 25.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку розгляду справи
 • Тип справи: Відновлення чи продовження процесуальних строків (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 02.08.2017
 • Дата етапу: 02.08.2017
 • Номер:
 • Опис: розгляд звіту про нарахування та виплату грошової винагороди
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 07.08.2017
 • Дата етапу: 08.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат АК
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 15.08.2017
 • Дата етапу: 18.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про затвердження звіту ліквідатора та припинення провадження по справі
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 15.08.2017
 • Дата етапу: 18.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про повернення сплаченого судового збору
 • Тип справи: Розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 03.11.2017
 • Дата етапу: 17.11.2017
 • Номер:
 • Опис: про повернення сплаченого судового збору
 • Тип справи: Розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 03.11.2017
 • Дата етапу: 17.11.2017
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація