Увага! Зараз ми працюємо у тестовому режимі! Якщо у Вас є будь-які підказки, бажання або відгуки, будь-ласка, лишайте їх на


Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #43465898

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________


У Х В А Л А

про порушення провадження у справі про банкрутство


16 червня 2015 р. Справа № 902/679/15


Господарський суд Вінницької області у складі судді Стефанів Т.В.,


при секретарі судового засідання Незамай Д. Д.,


розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи № 902/679/15


за заявою боржника :Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м.Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641


про порушення провадження у справі про банкрутство


за участю:

ТзОВ "Альпарі", Опанасюк П. П., за довіреністю;ВСТАНОВИВ:


14 травня 2015 р. до господарського суду Вінницької області надійшла заява боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі" (21027, м.Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641) № 45 від 12.05.2015 р. про порушення справи про банкрутство.

Ухвалою суду від 21.05.2015 р. заяву прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання на 02.06.2015 р.

Ухвалою від 02.06.2015 р. розгляд справи у підготовчому засіданні відкладено до 16.06.2015 р.

У підготовче засідання 16.06.2015 р. з'явився представник ТзОВ "Альпарі", який подану заяву про порушення справи про банкрутство ТзОВ "Альпарі" підтримав у повному обсязі з підстав та за обставин вказаній у ній.

Суд заслухавши пояснення представника боржника, оглянувши письмові докази надані на підтвердження обставин викладених у заяві, проаналізувавши норми діючого законодавства України, встановив наступне.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон про банкрутство) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Цей Закон має пріоритет перед іншими законодавчими актами України у регулюванні відносин, пов'язаних з банкрутством суб'єктів підприємницької діяльності, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

За приписами ч. 1 ст. 16 Закону про банкрутство у підготовчому засіданні господарським судом здійснюється перевірка обгрунтованості вимог заявника, а також з'ясування наявності підстав для порушення провадження у справі про банкрутство. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства не перешкоджає проведенню засідання.

Згідно з абз. 2 ч. 3 ст. 16 Закону про банкрутство у разі звернення до господарського суду боржника із заявою про порушення справи про банкрутство у підготовчому засіданні з'ясовуються ознаки неплатоспроможності боржника або її загрози.

У відповідності до ч. 1 ст. 95 Закону про банкрутство якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Обов'язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України.

Як вбачається із змісту заяви та доданих до неї письмових доказів, боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Альпарі", код 13329641 зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 07.10.2004 року, про що внесено запис за № 1 174 120 0000 000338.

27 лютого 2015 року на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Альпарі» було прийнято рішення про припинення ТзОВ «Альпарі», для цього було призначено ліквідаційну комісію в складі голови комісії Герасімова А. В. та членів комісії Казакова М. О. і Стасюка О. Ф., визначено двомісячний строк для пред'явлення кредиторами вимог та затверджено порядок дій щодо припинення ТзОВ «Альпарі».

02.03.2015 року внесено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відомості про прийняття власником рішення про припинення ТзОВ «Альпарі», строк пред'явлення кредиторами вимог - 06.05.2015 року.

За наслідком проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на ТзОВ «Альпарі» згідно наказу № 40 від 18.03.2015 р., встановлено, що загальна вартість майна товариства, станом на 30.04.2015 року складає 21 110 254,7 грн. без ПДВ.

Станом на 30.04.2015 року вартість невиконаних зобов'язань третіх осіб перед ТОВ «Альпарі» (дебіторської заборгованості) складає 18 387 454,57 грн.

Таким чином, вартість активів Товариства (з урахуванням дебіторської заборгованості) станом на 30.04.2015 року складає 39 497 709, 3 грн.

З метою виявлення кредиторів та на виконання вимог ч. 2 ст. 105 Цивільного кодексу України, ст. 1, ч. 1 ст. 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" було здійснено публікацію в Бюлетені державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Офіційний спеціалізований друкований засіб масової інформації)" № 311 (6), 2015 рік оголошення про ліквідацію ТзОВ «Альпарі».

Як вбачається із заяви та наданих суду документів, відповідно до даних бухгалтерського обліку боржника, та наданих доказів наявна кредиторська заборгованість ТзОВ "Альпарі" у загальній сумі 57 071 336, 34 грн, до якої увійшли наступні вимоги кредиторів :

1. Публічне акціонерне товариство «Укрексімбанк» - сума заборгованості згідно кредитного договору 7413К10 від 25.12.2013 року - 41 836 252,02 грн основного зобов'язання, 4 325 414,81 грн відсотків за користування кредитними коштами та 1 334 090,14 грн пені й штрафних санкцій ;

2. Акціонерне товариство «Снайге» - сума заборгованості згідно контракту АЛ-2013/90/РКТ від 14.08.2013 року - 1 683 975,72 грн.;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альпарі - Кельце - Інвест», сума заборгованості згідно Договору купівлі - продажу № 215 від 05.03.2013 року - 142050 грн., та згідно договору б/н купівлі-продажу продукції від 06.09.2012 року - 3 211 447,51 грн.;

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фортуна 7» - сума заборгованості згідно Договору купівлі - продажу товару на умовах самовивозу № 111 від 01.01.2011 року - 4 458 106,15 грн.;

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Шаргородрайагробуд» - сума заборгованості згідно договору про дольову участь у будівництві від 09.11.2006 року - 80 000 грн..

Таким чином розмір кредиторської заборгованості Товариства складає 51 411 831,39 грн основного зобов'язання, 4 325 414,81 грн відсотків за користування кредитними коштами та 1 334 090,14 грн., пені та штрафних санкцій, нарахованих ПАТ «Укрексімбанк» за несвоєчасне виконання зобов'язань. Всього становить, як вже було зазначено 57 071 336,34 грн, та визнається боржником.

Майно ТзОВ "Альпарі", вартістю 21 100 000 грн., перебуває у заставі на користь ПАТ «Укрексімбанк», згідно договору застави № 7408229 від 25.04.2008 року.

За вказаних вище обставин, оскільки боргові вимоги кредиторів перевищують наявну кількість активів боржника, основна маса якого є предметом застави, а тому задоволення вимог одного з кредиторів порушить права інших кредиторів, 08 травня 2015 року загальні збори учасників ТзОВ "Альпарі" (протокол загальних зборів учасників ТзОВ "Альпарі" № 8/08-05-2015) прийняли рішення про звернення товариства до Господарського суду Вінницької області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТзОВ "Альпарі" у зв'язку тим, що під час ліквідації Товариства не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі.

З урахуванням наведеного, за результатами розгляду поданих документів судом встановлено дотримання заявником порядку ліквідації юридичної особи, визначеної ст.ст. 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, а також недостатність активів ТзОВ "Альпарі", необхідних для повного погашення кредиторської заборгованості.

Відповідно до ч.6 ст.16 Закону за наслідками розгляду заяви про порушення справи про банкрутство та відзиву боржника господарський суд виносить ухвалу про: порушення провадження у справі про банкрутство; відмову у порушенні провадження у справі про банкрутство.

Стаття 95 Закону, яка регламентує особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником, регулює спрощений порядок розгляду справ про банкрутство, оскільки положення вказаної статті не передбачають застосування процедур розпорядження майном боржника та санації.

У зв'язку з викладеним в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, що ліквідується власником, зазначається частина відомостей, передбачена ч.9 ст. 16 Закону, а саме: відомості про порушення провадження у справі про банкрутство та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Порушення провадження у справі про банкрутство боржника, що ліквідується власником, здійснюються у підготовчому засіданні суду за результатами перевірки судом дотримання заявником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до цивільного та господарського законодавства та вимог частини четвертої статті 11 Закону щодо наявності майна, достатнього для покриття судових витрат.

Наявні у боржника активи покриваюсть судові витрати.

Враховуючи викладене, суд встановив наявність підстав для порушення провадження у справі про банкрутство, передбачених ст. ст.16, 95 Закону та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 1, 2, 4-1, 12, 15, 32, 33, 34, 36, 38, 115 Господарського процесуального кодексу України, суд


У Х В А Л И В :


1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі", код 13329641 задовільнити.

2. Порушити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпарі", 21027, м.Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

Ухвала про введення мораторію є підставою для зупинення виконавчого провадження.

Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів: забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум ( у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайнових спорах; забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій; не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій; зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію; не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

Дія мораторію не поширюється на вимоги поточних кредиторів; на виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров»ю громадян; на виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов'язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.

Дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство.

4. Здійснити офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство ТзОВ "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49, код 13329641 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.


5. Ухвалу направити рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення згідно переліку.

Суддя Стефанів Т.В.віддрук. прим.:

1- до справи

2- ТзОВ "Альпарі", 21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд 49;

3- Вишенський ВДВС Вінницького МУЮ, 21050, м. Вінниця, вул. Грушевського,17;

4- Реєстраційна служба Вінницького МУЮ Вінницької області, 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 59;

5- арбітражному керуючому Дерлюку Василю Дмитровичу, вул.Хрещатик, буд.22а/с 144-а, Київ-1, Україна, 01001

6 - Вінницькій ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області (21027, м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 21);

7 - Вінницькому міському суду Вінницької області (21100, м. Вінниця, вул. Грушевського, 17).


 • Номер:
 • Опис: про звернення стягнення на майно
 • Тип справи: Про визнання банкрутом
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.05.2015
 • Дата етапу: 18.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про включення до складу кредиторів по справі
 • Тип справи: Заява кредитора про грошові вимоги до боржника
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 07.07.2015
 • Дата етапу: 10.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про включення до складу кредиторів по справі
 • Тип справи: Заява кредитора про грошові вимоги до боржника
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено до судового розгляду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 31.08.2015
 • Дата етапу: 30.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про уточнення грошових вимог до боржника
 • Тип справи: Збільшення (зменшення) розміру позовних вимог (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 10.12.2015
 • Дата етапу: 10.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про виправлення описки в ухвалі
 • Тип справи: Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 23.12.2015
 • Дата етапу: 24.12.2015
 • Номер:
 • Опис: про банкрутство
 • Тип справи: Скарга на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 11.05.2016
 • Дата етапу: 21.06.2016
 • Номер:
 • Опис: скарга на бездіяльність арбітражного керуючого
 • Тип справи: Скарга на дії арбітражного керуючого
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 24.05.2016
 • Дата етапу: 14.06.2016
 • Номер:
 • Опис: про залишення скарги на дії арбітражного керуючого без розгляду
 • Тип справи: Відмова від позову (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.06.2016
 • Дата етапу: 14.06.2016
 • Номер:
 • Опис: про заміну сторони виконавчого провадження
 • Тип справи: Заміна сторони у виконавчому провадженні (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 20.10.2016
 • Дата етапу: 02.11.2016
 • Номер:
 • Опис: про роз'яснення ухвали
 • Тип справи: Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 09.11.2016
 • Дата етапу: 10.11.2016
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку ліквідаційної процедури
 • Тип справи: Відновлення чи продовження процесуальних строків (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 12.04.2017
 • Дата етапу: 12.04.2017
 • Номер:
 • Опис: про визнання правочинів недійсними
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 06.06.2017
 • Дата етапу: 16.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про зобов'язання включення оплати інформаційно-консультаційних послуг до складу витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство та стягнення 16 110,04 грн.
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Повернуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 05.07.2017
 • Дата етапу: 07.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про зобов'язання включення оплати послуг з проведення аудиту фінансової звітності до складу витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство та стягнення 190 933,91 грн.
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Повернуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 05.07.2017
 • Дата етапу: 07.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про розгляд витрат, пов"язаних з провадженням справи про банкрутство
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.07.2017
 • Дата етапу: 25.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку ліквідаційної процедури
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.07.2017
 • Дата етапу: 25.07.2017
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку розгляду справи
 • Тип справи: Відновлення чи продовження процесуальних строків (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 02.08.2017
 • Дата етапу: 02.08.2017
 • Номер:
 • Опис: розгляд звіту про нарахування та виплату грошової винагороди
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 07.08.2017
 • Дата етапу: 08.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат АК
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 15.08.2017
 • Дата етапу: 18.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про затвердження звіту ліквідатора та припинення провадження по справі
 • Тип справи: Інша заява про банкрутство (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 15.08.2017
 • Дата етапу: 18.08.2017
 • Номер:
 • Опис: про повернення сплаченого судового збору
 • Тип справи: Розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 03.11.2017
 • Дата етапу: 17.11.2017
 • Номер:
 • Опис: про повернення сплаченого судового збору
 • Тип справи: Розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/679/15
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Стефанів Т.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 03.11.2017
 • Дата етапу: 17.11.2017
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація