Увага! Зараз ми працюємо у тестовому режимі! Якщо у Вас є будь-які підказки, бажання або відгуки, будь-ласка, лишайте їх на
Судове рішення #34487373Справа №760/16205/13-ц

2-4741/13

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У КР А Ї Н И

(заочне)

04 грудня 2013 року м. Київ


Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Коробенко С.В.

при секретарі Бабій К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про звернення стягнення на предмет іпотеки,


В С Т А Н О В И В :


В липні 2013 року представник Позивача звернувся в суд до Відповідачів з позовом про звернення на стягнення на предмет іпотеки.

Посилався на те, що відповідно до кредитного договору № 2615/0608/98-006 від 06 червня 2008 року, який був укладений між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_1, останньому був наданий кредит в сумі 150000 доларів США терміном повернення до 06 червня 2018 року зі сплатою 11,9% річних за весь строк фактичного користування кредитом.

В якості забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, 06.06.2008 року ВАТ «Сведбанк» уклало іпотечний договір з ОСОБА_1, а також його майновими поручителями ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, предметом якого є квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, співвласниками якої є Відповідачі.

25 травня 2012 року між ПАТ «Сведбанк» та ПАТ «Дельта Банк» був укладений Договір купівлі продажу прав вимоги за кредитними договорами. А 15 червня 2012 року між ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Альфа Банк» був укладений Договір купівлі продажу прав вимоги. Згідно зі змістом зазначених угод відбулося відступлення Позивачу права вимоги за кредитним договором №2615/0608/98-006 від 06 червня 2008 року укладеного з ОСОБА_1

В порушення умов кредитного Договору Позичальник не виконав взяті на себе зобов'язання щодо строків сплати платежів за Кредитним договором, у зв'язку з чим станом на 01 квітня 2013 року ОСОБА_1 має прострочену заборгованість в сумі 77 805,46 доларів США, з яких:

- заборгованість за кредитом - 74579,97 доларів США, що в еквіваленті за курсом НБУ на дату виконання розрахунку становить 596117,70 гривень;

- заборгованість за відсотками - 3134,34 доларів США, що в еквіваленті за курсом НБУ на дату виконання розрахунку становить 25052,74 гривень;

- пеня за несвоєчасне погашення кредиту в розмірі 728,53 грн.

На момент подачі позову заборгованість не погашена.

Представник Позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав, та просив стягнути солідарно з відповідачів суму існуючої заборгованості, в рахунок погашення заборгованості звернути стягнення на предмет іпотеки шляхом його реалізації через публічні торги.

Відповідачі в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи судом сповіщались.

Заслухавши думку представника Позивача, дослідивши наявні матеріали справи, суд вирішив задовольнити позовні вимоги та постановити заочне рішення відповідно до вимог ч.4 ст.169 ЦПК України.

Судом встановлено, що відповідно до кредитного договору № 2615/0608/98-006 від 06 червня 2008 року, який був укладений між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_1, останньому був наданий кредит в сумі 150000 доларів США терміном повернення до 06 червня 2018 року зі сплатою 11,9% річних за весь строк фактичного користування кредитом. ( а.с. 17-18)

В якості забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, 06.06.2008 року між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_1, а також його майновими поручителями ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, було укладено іпотечний договір, предметом якого є квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. (а.с. 29-30)

25 травня 2012 року між ПАТ «Сведбанк» та ПАТ «Дельта Банк» був укладений Договір купівлі продажу прав вимоги за кредитними договорами. В свою чергу, 15 червня 2012 року між ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Альфа Банк» був укладений Договір купівлі продажу прав вимоги за кредитним договором. Згідно зі змістом зазначених угод відбулося відступлення Позивачу права вимоги за кредитним договором №2615/0608/98-006 від 06 червня 2008 року укладеного з ОСОБА_1

Пунктом 3.9 Кредитного договору передбачено право банку вимагати дострокового виконання зобов'язань у разі порушення строків або невиконання платежів за вказаним договором.

Відповідно до п. 6.1.3 Кредитного договору банк має право звернути стягнення на предмет іпотеки, у разі невиконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором.

Позичальник свої зобов'язання належним чином не виконав, у зв'язку з чим станом на 01 квітня 2013 року має прострочену заборгованість в сумі 77805,46 доларів США.

Відповідно до пункту 10.3 Договору іпотеки у разі невиконання Позичальником умов основного зобов'язання та/або Іпотекодавцем умов Договору іпотеки Іпотекодержатель має право звернути стягнення на предмет іпотеки та задовольнити за рахунок його вартості свої вимоги у повному обсязі, включаючи суму кредиту та будь-яке збільшення цієї суми відповідно до умов основного зобов'язання, проценти за користування кредитом, пеню та інші платежі та санкції, що передбачені та/або випливають з основного зобов'язання.

Згідно з п.2 Договору іпотеки предметом іпотеки є чотирикімнатна квартира загальною площею 98,70 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

При цьому 4/5 частини предмету іпотеки належить Іпотекодавцям в рівних частках на підставі свідоцтва про право на житло від 03.09.2003 року № 29983 та зареєстрованого в КП «Київське міське БТІ» 15.09.2003 року в реєстровій книзі № 8715, а 1/5 частина квартири належить ОСОБА_4 на підставі договору купівлі продажу частини квартири від 16.12.2003 року.

Статтею 1054 ЦК України визначено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно зі ст. 1055 ЦК України кредитний договір укладається у письмовій формі.

Судом встановлено, що кредитний договір сторонами укладено в письмовій формі, зазначено його розмір та умови надання кредиту.

Відповідно до ст.ст. 525, 526, 530 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Одностороння відмова від виконання зобов'язань не допускається.

Відповідно до ст. 1050 ЦК України, якщо договором позики встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини, позикодавець має право вимагати дострокового повернення позики, що залишилася, та сплати процентів.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст. 590 ЦК України, ст. 33 Закону України «Про іпотеку» заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором. У разі часткового виконання боржником зобов'язання, забезпеченого заставою, право звернення на предмет застави зберігається в первісному обсязі.

Частиною 6 ст.3 ЗУ «Про іпотеку» встановлено у разі порушення боржником основного зобов'язання відповідно до іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити забезпечені нею вимоги за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими особами.

Розрахунок загальної суми заборгованості Позичальника за кредитним договором станом на 01 квітня 2013 року наданий суду і відповідає вимогам закону.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про іпотеку» майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета іпотеки.

26 червня 2013 року на адресу Відповідачів була направлена письмова вимога про усунення протягом 30 днів порушення умов кредитного договору, а також про початок процедури звернення стягнення на предмет іпотеки у випадку непогашення заборгованості.

З урахуванням задоволення позову, стягненню з відповідача також підлягають судові витрати в розмірі 3441,00 гривень.

Керуючись статтями 525, 526, 530, 625, 651, 1046, 1049, 1050, 1054, 553, 554 ЦК України, статтями 3, 4, 10, 11, 57-60, 79, 113, 209, 212-215, 218, 223, 226 ЦПК України, суд, -


В И Р І Ш И В :


Позов задовольнити.

В рахунок погашення заборгованості ОСОБА_1 перед Публічним акціонерним товариством перед Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» в сумі 621898 гривень 98 копійок за кредитним договором №2615/0608/98-006 від 06.06.2008р. звернути стягнення на чотирикімнатну квартиру АДРЕСА_1, загальною площею 98,70 кв.м, житловою площею 55,20 кв.м, яка є предметом іпотеки за Іпотечним договором № 2615/0609/98-006-Z-6 від 06 червня 2008 року, яка перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, визначивши спосіб реалізації предмету іпотеки шляхом продажу на публічних торгах, встановивши початкову ціну продажу предмета іпотеки для його подальшої реалізації на рівні не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна на підставі оцінки проведеної суб'єктом оціночної діяльності/незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій.

Стягнути в рівних частках з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» судовий збір в розмірі 3441, 00 гривень.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10 днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 10 днів з дня його проголошення. Особи які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.


Суддя: • Номер: 6/760/441/16
 • Опис:
 • Тип справи: на клопотання, заяву, подання у порядку виконання судового рішення та рішення іншого органу (посадової особи) в цивільній справі
 • Номер справи: 760/16205/13-ц
 • Суд: Солом'янський районний суд міста Києва
 • Суддя: Коробенко С.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 16.09.2016
 • Дата етапу: 19.10.2016
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація