Судове рішення #26819419

номер провадження справи 10/65/12


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.12 Справа № 5009/3241/12м. Запоріжжя

За позовом: Приватного підприємства «Донет», м. Запоріжжя

до відповідача: Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», м. Запоріжжя

про стягнення боргу в сумі 388 623, 55 грн.

Суддя: Алейникова Т.Г.

Представники:

Від позивача - Ковтун Н.М., на підставі рішення № 1/08/2012 від 07.08.2012 р.

від відповідача -не з'явився.


У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглядається позовна заява Приватного підприємства «Донет», м. Запоріжжя, до Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», м. Запоріжжя, про стягнення боргу в сумі 388 623, 55 грн.

Ухвалою суду від 28.08.2012 року позовну заяву судом прийнято до розгляду та порушено провадження у справі. Справі присвоєно номер провадження 10/65/12. Слухання справи призначено на 01.10.2012 р.

01.10.2012 р. представник позивача підтримав позовні вимоги викладені в позові.

01.10.2012 р. представник відповідача надіслав до суду клопотання в якому просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату. Суд клопотання прийняв та задовольнив.

В судовому засіданні була винесено ухвалу про відкладення розгляду справи на 25.10.2012р. у зв'язку із неявкою представника відповідача з причин, які визнані судом поважними.

25.10.2012 р. представник відповідача надав до суду клопотання в якому просить суд продовжити строк розгляду справи на 15 днів. Суд клопотання прийняв та задовольнив, продовживши строк розгляду справи на 15 днів до 07.11.2012 р.

Справу було відкладено на 01.11.2012 р. у зв'язку з необхідністю надання додаткових доказів по справі.

Представник позивача в судовому засіданні 01.11.2012 р. підтримав позовні вимоги, викладені в позові. Представник відповідача проти позову заперечив, посилаючись на відсутність у позивача права на позов, яке виникло на підставі договору про поступку права на вимогу, яку представник відповідача вважає недійсною. 01.11.2012 р. представник відповідача надав до суду клопотання в якому просив суд зупинити розгляду справи до набрання законної сили рішенням по справі господарського суду Запорізької області № 5009/4006/12. Суд клопотання прийняв та задовольнив.

Ухвалою суду від 01.11.2012 р. провадження у справі було зупинено до набрання законної сили рішенням у пов'язаній справі господарського суду Запорізької області №5009/4006/12.

Ухвалою суду від 06.12.2012 р. провадження у справі було поновлено, судовий розгляд справи призначений на 17.12.2012р.

В судовому засіданні 17.12.2012р. представник позивача підтримав позовні вимоги викладені в позові, просив суд позов задовольнити. Представник відповідача у судове засідання 17.12.2012р. не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, про місце і час судового розгляду був повідомлений судом належним чином.

За клопотанням представника позивача розгляд справи здійснювався без застосування засобів фіксації судового процесу.


Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд


ВСТАНОВИВ:

Між Відповідачем, як покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю «КПП Трейдінг»як постачальником, був укладений Договір поставки №69 від 07.05.2009р. (далі за текстом - Договір).

Відповідно до умов п.1.1, 2.1. Договору ТОВ «КПП Трейдінг»здійснювало постачання товару на адресу Відповідача партіями згідно Специфікацій.

11.08.2009 р. сторонами Договору було підписано Специфікацію №7, відповідно до якої ТОВ «КПП Трейдінг»поставило на адресу Відповідача товар -провод ПММ ф3,44х10 (далі -Товар) в кількості 20,008 тон на загальну суму 1430090,41 грн., в т.ч. ПДВ 238348,4 грн.

Товар поставлений на підставі видаткової накладної №РН-0000059 від 11.08.2009р. та отриманий з боку Відповідача Янковим В.А. за довіреністю №654 від 11.08.2008р. Відповідач прийняв Товар без будь-яких зауважень щодо кількості та якості Товару.

Відповідно до Специфікації №7, яка, згідно п.2.1 та п.4.1. Договору, є невід'ємною частиною Договору, строк оплати становить 10 (десять) банківських днів з моменту поставки.

Таким чином, строк оплати за Товар, поставлений 11.08.2009р. сплинув 26 серпня 2009 року.

31 серпня 2009р. між Відповідачем та ТОВ «КПП Трейдінг»був укладений Договір №154 про залік зустрічних однорідних вимог (далі -Договір про залік).

Відповідно до п.3 Договору про залік, сторони здійснили залік однорідних зустрічних вимог на суму 1050884,10 грн., які виникли: вимога ТОВ «КПП Трейдінг»до Відповідача - з договору №69 від 07.05.2009 - в сумі 1430090,41 грн., та з договору №111 від 01.07.2009 -9417,24 грн., усього -1439507,65 грн.; вимога Відповідача до ТОВ «КПП Трейдінг»- з договору №50 від 01.04.2009 в сумі 11508,52 грн. та з договору №70 від 27.04.2009р. -в сумі 1039375,58 грн., усього -1050884,10 грн.

В результаті заліку однорідних зустрічних вимог згідно Договору про залік, непогашена заборгованість Відповідача за Договором становить 388623,55 грн. (Триста вісімдесят вісім тисяч шістсот двадцять три гривні 55 копійок).

Таким чином, на момент подання цього позову, Відповідач свої зобов'язання щодо оплати отриманого Товару виконав лише частково в сумі 1041466,86 грн., що підтверджується матеріалами справи.

30 серпня 2010 року відповідно до Договору про поступку права на вимогу від 30.08.2010р. до Позивача - Приватного підприємства «Донет»(ідентифікаційний код 30345533) від ТОВ «КПП Трейдінг» перейшло право вимоги оплати за Договором №69 від «07»травня 2009р.

Листом вих.№1/1/8-12 від 08.08.2012р. Позивачем надіслано на адресу Відповідача повідомлення про заміну кредитора у зобов'язанні, яке одержано Відповідачем (згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, копія якого наявна в матеріалах справи) 14.08.2012. До повідомлення від 08.08.2012 включено також вимогу про сплату на користь нового кредитора -Позивача, заборгованості за Договором в сумі 388623,55 грн.

Станом на дату подання позову Відповідач заборгованість не погасив, у зв'язку із чим позивач звернувся до господарського суду із позовом, за яким порушено провадження у даній справі.

Відповідачем наданий відзив на позовну заяву, відповідно до якого Відповідач визнав обставини виникнення заборгованості за поставлений згідно Договору товар перед ТОВ «КПП Трейдінг», а також підтвердив, що в результаті заліку зустрічних однорідних вимог сума його заборгованості за договором поставки №69 від 07.05.2009р. становить 388623,55 грн. В задоволенні позову Відповідач просив відмовити у зв'язку із тим, що, на його думку, поступка права на вимогу є недійсною, оскільки нібито суперечить договору поставки, який забороняє передання прав та обов'язків за ним третім особам за відсутності згоди на це іншої сторони.


Проаналізувавши норми законодавства, оцінивши докази, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню повністю.


Згідно зі ст.11 Цивільного кодексу України (далі -ЦК України) цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

Відповідно до ст.ст. 6, 626, 627 ЦК України договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

При цьому, згідно ст.629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно ст.ст.526, 525 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

Згідно з ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст.193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно з ст.ст.22, 33, 34 Господарського процесуального кодексу України сторони зобов'язані вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на обґрунтування своїх вимог та заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтвердженні певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Враховуюче вищевикладене та той факт, що на момент розгляду спору по суті відповідач не надав доказів належного виконання своїх зобов'язань вимога позивача про стягнення 388623,55 грн. суми основного боргу по договору є обґрунтованою та підлягає задоволенню повністю.

Заперечення відповідача судом не приймаються, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом (ч.3 ст.512 ЦК України).

Рішенням господарського суду Запорізької області від 19.11.2012р. у господарській справі №5009/4006/12 за позовом ПАТ «Запорізький кабельний завод» до ПП «Донет»та ТОВ «КПП Трейдінг»про визнання недійсним договору про поступку права на вимогу, укладеного між ТОВ «КПП Трейдінг»та ПП «Донет» 30.08.2010р., було встановлено, що у тексті Договору поставки №69 від 07.05.2009р., укладеного між Позивачем та Відповідачем відсутні будь-які обмеження права сторін щодо передання прав за цим Договором поставки третім особам, у зв'язку у задоволенні позову про визнання договору про поступку права на вимогу недійсним відмовлено.

Рішення у господарській справі №5009/4006/12 набрало чинності 29.11.2012р.

Відповідно до ст.35 Господарського процесуального кодексу України факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що відповідач прострочив виконання зобов'язань по оплаті поставленого товару, вимоги про стягнення основного боргу в сумі 388623,55 грн., суд вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача в сумі 7772,47 грн.


На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 49, 82, 84 Господарського процесуального кодексу України, суд


В И Р І Ш И В:


Позов Приватного підприємства «Донет», м. Запоріжжя до Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», м. Запоріжжя задовольнити повністю.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», 69093, м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2, п/р 26003301157272 в філії «Відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжя», МФО 313355, ідентифікаційний номер 05755625 на користь Приватного підприємства «ДОНЕТ»м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 6/37, ідентифікаційний код 30345533 (п/р №26002210265169 в АТ «ПроКредит Банк»у м.Києві, МФО 320984) - 388623 (Триста вісімдесят вісім тисяч шістсот двадцять три) грн. 55 коп. основного боргу за отриманий товар та 7772 (сім тисяч сімсот сімдесят дві) грн. 47 коп. судового збору.

Видати наказ.


Суддя Т.Г. Алейникова


Рішення підписане 19.12.2012 р.
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація