Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #161304805

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________


ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ


"23" лютого 2022 р. м. Вінниця Cправа № 902/32/21


Господарський суд Вінницької області у складі головуючого судді Міліціанова Р.В., розглянувши у відкритому судовому засідання матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "МК ЕНЕРГОБУД", вул. Антична, буд. 18, кв. 4, Велика Корениха, м. Миколаїв, Миколаївська область, 57156, код - 41377410

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "БУД-ІМПЕРІАЛ", пров. Костя Широцького, буд. 23, м. Вінниця, 21012, код - 34626127

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАРВЕЙ", бульвар Лесі Українки, буд. 21, м. Київ, 01133

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Перша", вул. Фізкультури, 30, м. Київ, 03150

про стягнення 1 177 681,34 грн


за участю секретаря судового засідання: Сичука І. В.

представники сторін не з`явилися


В С Т А Н О В И В :

11.01.2021 року до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "МК ЕНЕРГОБУД" до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУД-ІМПЕРІАЛ" про стягнення 1 177 681,34 грн збитків, що завдані внаслідок пошкодження прийнятого до перевезення вантажу за ТТН №ХА0000003 від 12.05.2020 року.

Ухвалою суду від 12.01.2021 року відкрито провадження у справі № 902/32/21 за правилами загального позовного провадження та призначено до розгляду в підготовчому судовому засіданні на 28.01.2021 року.

04.02.2022 року до суду від представника відповідача надійшла заява про відшкодування судових витрат (б/н від 04.02.2022 року), в якій останній просить суд стягнути з позивача на користь відповідача 40 490,18 грн.

08.02.2022 року у справі № 902/32/21 прийнято рішення відповідно до якого у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "МК ЕНЕРГОБУД" про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "БУД-ІМПЕРІАЛ" 1 177 681,34 грн збитків, завданих внаслідок пошкодження прийнятого до перевезення вантажу за ТТН №ХА0000003 від 12.05.2020 року відмовлено повністю.

Також, призначено судове засідання з приводу розподілу судових витрат на 23.02.2022 року.

18.02.2022 року до суду від представника позивача надійшли заперечення (вих. № 15/02-зсв-22 від 15.02.2022 року), в яких останній просить суд відмовити в задоволенні заяви відповідача про відшкодування судових витрат у справі № 902/32/21 в повному обсязі.

23.02.2022 року до суду від представника відповідача надійшла заява (б/н від 23.02.2022 року) (вх.канц. № 01-34/1849/22), в якій останній просить суд проводити судове засідання за його відсутності. Також, у заяві останній зазначає, що підтримує подану заяву про відшкодування судових витрат в повному обсязі.

В судовому засіданні 23.02.2022 року представники позивача та відповідача правом участі не скористались, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином.

З огляду на вищевказане, враховуючи, що у відповідності до п. 4 ст. 244 ГПК України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви, судом вирішено розглянути заяви позивача та відповідача про стягнення витрат на правову допомогу за наявними у справі доказами.

Дослідивши надані докази, які стосуються питання понесення судових витрат, суд дійшов наступних висновків.

На підставі ч. 4 ст. 129 ГПК України, судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

При зверненні до суду позивачем сплачено 17 665,23 грн.

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 08.02.2022 року у задоволенні позову відмовлено повністю.

Тому, судові витрати зі сплати судового збору в сумі 17 655,23 грн слід залишити за позивачем.


При вирішенні питання стосовно розподілу витрат на професійну правничу допомогу, понесених Товариством з обмеженою відповідальністю "БУД-ІМПЕРІАЛ" судом встановлено наступне.

Відповідачем у заяві про відшкодування судових витрат (б/н від 04.02.2022 року) заявлено розрахунок судових витрат щодо стягнення з позивача на користь відповідача в загальній сумі 40 490,18 грн, з яких:

- 3 922,56 грн витрати понесені на проведення експертного дослідження № 6090/6091/20-21 від 07.09.2020 року;

- 7 207,62 грн витрат на проведення експертизи №2300/2301/2302/2303/21-21 від 13.12.2021 року;

- 4 560,00 грн витрат з виїзду у відрядження з метою прийняття участі під час запланованого огляду експертами трансформаторів;

- 24 800,00 грн витрат пов`язаних з розглядом справи (витрати на професійну правничу допомогу адвоката та пов`язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до розгляду справи).

Відповідно до ст. 221 ГПК України, якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу.

Згідно із п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 244 ГПК України, суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: судом не вирішено питання про судові витрати. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати, на професійну правничу допомогу.

Згідно із ч.ч. 1-3 ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Частиною 4, 5 ст. 126 ГПК України встановлено, що розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Згідно із ст. 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

Стосовно обґрунтованості вимог про стягнення 40 490,18 грн фактично понесених судових витрат в процесі надання правової допомоги суд зазначає наступне.

Згідно із ч.ч. 1-3 ст. 126 ГПК України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Як вбачається із матеріалів справи відповідачем додано детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатами Адвокатського бюро "МАКСИМЧУК ТА ПАРТНЕРИ" згідно умов договору № 03-06/2020 року про надання правової допомоги від 03.06.2020 року, зі змісту якого вбачається, що адвокатом бюро здійснено:

- правовий аналіз позовної заяви та доданих до неї документів для підготовки відзиву тривалістю 4 години загальною вартістю 3 200,00 грн;

- надання правової інформації, консультацій і роз"яснень тривалістю 1,5 години загальною вартістю 1 200,00 грн;

- складення заяви щодо проведення експертного дослідження тривалістю 0,5 години загальною вартістю 400,00 грн;

- складення та оформлення відзиву, додатків до нього, їх надсилання позивачу та подача до суду тривалістю 8 години загальною вартістю 6 400,00 грн;

- правовий аналіз поданої представником позивача відповіді на відзив, підготовка та подача до суду заперечення на вказану відповідь тривалістю 1 година вартістю 800,00 грн;

- підготовка та подання до суду клопотання про поставлення та вирішення експертам додаткових запитань тривалістю 1 година вартістю 800,00 грн;

- виїзд двох адвокатів Адвокатського бюро "МАКСИМЧУК ТА ПАРТНЕРИ" на підприємство ТОВ "Буд-Імперіал" при проведенні експертного огляду транспортного засобу тривалістю 2 години загальною вартістю 3 200,00 грн;

- участь у судових засіданнях адвокатів Адвокатського бюро "МАКСИМЧУК ТА ПАРТНЕРИ" тривалістю 10 годин загальною вартістю 8 000,00 грн;

- підготовка процесуальних документів у справі (заява про відшкодування судових витрат) тривалістю 1 година вартістю 800,00 грн.

Пунктом 3.2 рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 р. № 23-рп/2009 передбачено, що правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз`яснення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах тощо. Вибір форми та суб`єкта надання такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її отримати. Право на правову допомогу - це гарантована державою можливість кожної особи отримати таку допомогу в обсязі та формах, визначених нею, незалежно від характеру правовідносин особи з іншими суб`єктами права.

Отже, з викладеного слідує, що до правової допомоги належать й консультації та роз`яснення з правових питань; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру; представництво у судах тощо (постанова Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 р. у справі № 826/1216/16).

В якості підтвердження витрат на правову допомогу позивачем надано детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатами Адвокатського бюро "МАКСИМЧУК ТА ПАРТНЕРИ" згідно умов договору № 03-06/2020 року про надання правової допомоги від 03.06.2020 року, акт надання послуг № 4 від 11.03.2021 року на суму 6 500,00 грн, платіжне доручення № 16538 від 11.03.2021 року на суму 6 500,00 грн, акт надання послуг № 3 від 03.02.2022 року на суму 18 300,00 грн, платіжне доручення № 48 від 04.02.2022 року на суму 18 300,00 грн, платіжне доручення № 15965 від 02.09.2020 року на суму 1 961,28 грн, платіжне доручення № 16715 від 18.05.2021 року на суму 1 372,88 грн, платіжне доручення № 16714 від 18.05.2021 року на суму 5 834,74 грн, наказ про службове відрядження № 19/07 від 19.07.2021 року, рахунок № СФВР-00001164 від 19.07.2021 року на суму 2 760,00 грн, видаткову накладну № ОТВР-00001259 від 20.07.2021 року на суму 2 760,00 грн.

У запереченнях (вих. № 15/02-зсв-22 від 15.02.2022 року) позивач просить суд відмовити в задоволенні заяви відповідача про відшкодування судових витрат у справі № 902/32/21 в повному обсязі зазначаючи про те що розмір судових витрат визначений відповідачем та його представниками в сумі 40 490,18 грн, є завищеним щодо іншої сторони спору та не відповідає складності справи та обсягу фактично наданих послуг.

Встановивши розмір належним чином обґрунтованих витрат на правову допомогу позивача, при вирішенні питання щодо їх стягнення з відповідача, суд керується приписами ГПК України.

Розглянувши детальний опис робіт (наданих послуг) та наявні в матеріалах справи докази судом встановлено, що понесені відповідачем витрати на професійну правничу допомогу підтверджено в сумі 14 400,00 грн поданими доказами.

В зв`язку з чим зазначені витрати підлягають стягненню на користь відповідача.

При цьому, слід залишити за відповідачем 10 400,00 витрат на правову допомогу, оскільки п.п. 1-3 детального опису робіт охоплюється фактом надання послуг зі складання позовної заяви, послуг з виїзду адвокатів при проведення експертного дослідження не підтверджено жодними доказами та не зафіксовано у висновку експерта.

Окрім того, судом встановлено, що представник приймав участь у семи судових засіданнях, а тому 2 400,00 грн за участь у 3 судових засіданнях заявлено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, у стягненні 2 400,00 грн слід відмовити, як заявлених безпідставно.

Також, на користь відповідача підлягають стягненню 7 207,62 грн - витрат на проведення експертизи №2300/2301/2302/2303/21-21 від 13.12.2021 року.

Водночас, суд дійшов висновку про залишення за відповідачем 3 922,56 грн - витрат понесених на проведення експертного дослідження № 6090/6091/20-21 від 07.09.2020 року, оскільки даний висновок отримано до звернення з позовною заявою до суду, висновок експерта по справі охоплює питання, які включено до висновку експертного дослідження наданого відповідачем.

При цьому, саме за клопотанням відповідача призначено у справу судову експертизу.

Крім того, суд дійшов висновку про відмову у стягненні з позивача на користь відповідача 4 560,00 грн витрат на відрядження, оскільки відповідачем не надано доказів, які підтверджують понесення даних витрат, зокрема найму місця проживання, виплат добових, витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів, відомостей про транспортний засіб. який використовувався.

Керуючись ст.ст. 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 42, 45, 46, 73 ,74, 76, 77, 78, 79, 86, 91, 123, 126, 129, 221, ст. ст. 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 244, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -


У Х В А Л И В :

1. Судові витрати зі сплати судового збору в сумі 17 655,23 грн - залишити за позивачем.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "МК ЕНЕРГОБУД" (вул. Антична, буд. 18, кв. 4, Велика Корениха, м. Миколаїв, Миколаївська область, 57156, код - 41377410) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "БУД-ІМПЕРІАЛ" (пров. Костя Широцького, буд. 23, м. Вінниця, 21012, код - 34626127) 14 400,00 грн - витрат на професійну правничу допомогу та 7 207,62 грн - витрат на проведення експертизи №2300/2301/2302/2303/21-21 від 13.12.2021 року.

3. Судові витрати на професійну правничу допомогу в сумі 10 400,00 грн та 3 922,56 грн - витрат понесених на проведення експертного дослідження № 6090/6091/20-21 від 07.09.2020 року - залишити за відповідачем.

4. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "БУД-ІМПЕРІАЛ" (пров. Костя Широцького, буд. 23, м. Вінниця, 21012, код - 34626127) у задоволенні вимог про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "МК ЕНЕРГОБУД" (вул. Антична, буд. 18, кв. 4, Велика Корениха, м. Миколаїв, Миколаївська область, 57156, код - 41377410) 4 560,00 грн - витрат на відрядження.

5. Копію додаткового судового рішення направити учасникам справи рекомендованим листом, а також засобами електронного зв`язку за наступними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3.


Додаткове судове рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити рішення суду протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення шляхом подачі апеляційної скарги до Північно - західного апеляційного господарського суду.

Повний текст додаткового судового рішення складено 09.03.2022 року.Суддя Міліціанов Р.В.віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Антична, буд. 18, кв. 4, Велика Корениха, м. Миколаїв, Миколаївська область, 57156) 3 - відповідачу (пров. Костя Широцького, буд. 23, м. Вінниця, 21012)

4 - ТОВ "ХАРВЕЙ" (бульвар Лесі Українки, буд. 21, м. Київ, 01133)

5 - ПАТ "Страхова компанія "Перша" (вул. Фізкультури, 30, м. Київ, 03150) • Номер:
 • Опис: про участь у судовому засіданні в режимі ВКЗ
 • Тип справи: Інші типи заяви (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/32/21
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 21.01.2021
 • Дата етапу: 21.01.2021
 • Номер:
 • Опис: про продовження строку підготовчого провадження
 • Тип справи: Відновлення чи продовження процесуальних строків (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/32/21
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 01.03.2021
 • Дата етапу: 01.03.2021
 • Номер:
 • Опис: про призначення комплексної судової експертизи
 • Тип справи: Призначення експертизи, клопотання експертів (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/32/21
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 09.03.2021
 • Дата етапу: 09.03.2021
 • Номер:
 • Опис: про надання додаткових запитань на вирішення комплексної судової експертизи
 • Тип справи: Призначення експертизи, клопотання експертів (банкрутство) (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/32/21
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 11.03.2021
 • Дата етапу: 11.03.2021
 • Номер:
 • Опис: клопотання експерта про надання додаткових доказів
 • Тип справи: Призначення експертизи, клопотання експертів (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/32/21
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 14.06.2021
 • Дата етапу: 14.06.2021
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація