Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #161303376

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018,  тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

УХВАЛА

про задоволення заяви щодо заміни сторони

виконавчого провадження


"01" березня 2022 р.                            м. Вінниця                  Cправа № 7/144/2011/5003  


Господарський суд Вінницької області у складі судді Міліціанова Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" (вих. № 004758994 від 07.02.2022 року) про заміну сторони виконавчого провадження  у справі

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк", вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, 04114

до: Закритого акціонерного товариства - науково-виробнича фірма "Елекомс", вул. М. Шимка, буд. 8, м. Вінниця, 21100

про стягнення  222 046,59 грн. заборгованості за кредитним договором №06-01/1-Кл від 17.01.2005 року


за участю секретаря судового засідання: Сичука І.В.

     

          В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області перебувала справа № 7/144/2011/5003 за позовом Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" до Закритого акціонерного товариства - науково-виробнича фірма "Елекомс" про  стягнення 222 046,59 грн. заборгованості за кредитним договором № 06-01/1-Кл від 17.01.2005, за яким ухвалою від 11.10.2011  порушено провадження у справі  № 7/144/2011/5003.

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 01.12.2011 року (суддя Банасько О.О.) у справі  № 7/144/2011/5003 позов Публічного акціонерного товариствам "Універсал Банк" задоволено частково. Ухвалено стягнути з Закритого акціонерного товариства науково-виробничої фірми "Елекомс"  на користь Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк"  99 815 грн. 54 коп. основного боргу, 60 097 грн. 37 коп. заборгованості з нарахованих відсотків за користування кредитом, 1 599 грн. 13 коп. - відшкодування витрат пов`язаних зі сплатою державного мита та 169 грн. 96 коп. - відшкодування витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Позовні вимоги в частині стягнення  62 133 грн. 68 коп. пені залишено без розгляду.

19.12.2011 року на виконання вказаного рішення видано наказ, який надіслано на адресу стягувача.

16.02.2022 року до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" (вих. № 004758994 від 07.02.2022 року) про заміну сторони виконавчого провадження  у справі № 7/144/2011/5003, а саме  про заміну стягувача  - Акціонерного товариства "Універсал Банк"   на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" в судовому наказі, виданого на підставі рішення Господарського суду Вінницької області у справі №7/144/2011/5003.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.02.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" про заміну стягувача його правонаступником у справі  № 7/144/2011/5003 розподілено судді Міліціанову Р.В.

Ухвалою суду від 17.02.2022 року справу № 7/144/2011/5003 прийнято до провадження новим складом суду та призначено судове засідання з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" (вих. № 004758994 від 07.02.2022 року) у справі № 7/144/2011/5003 на  01.03.2022 року.

В судове засідання 01.03.2022 року представники, заявника, позивача та відповідача не з`явилися, хоча про дату час та місце розгляду заяви повідомлялись ухвалою суду, яка надсилалась їм рекомендованою кореспонденцією.

Згідно із абз. 2 ч. 3 ст. 334 ГПК України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

З врахуванням наведеного, суд дійшов висновку про можливість розгляду заяви за відсутності представників сторін та заінтересованої особи.

Дослідивши наявні у справі докази судом встановлено наступне.

Як вбачається зі змісту заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" (вих. № 004758994 від 07.02.2022 року) про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 7/144/2011/5003 необхідність у заміні стягувача у виконавчому провадженні з  Акціонерного товариства "Універсал Банк"  на його правонаступника  Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів"  мотивована укладенням між вказаними сторонами договору Факторингу № 30/04/21/ФК2 від 30.04.2021 року.

За умовами укладеного договору Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" (Фактор)  зобов`язується передати (сплатити) Акціонерного товариства "Універсал Банк" (Клієнт) суму фінансування, а Акціонерне товариство "Універсал Банк" зобов`язується відступити факторові права вимоги за Кредитними Договорами в обсязі та на умовах, визначених цим Договором.

Перелік Позичальників, підстави виникнення права вимоги до Позичальників, сума боргу на дату відступлення прав вимоги та інші дані зазначаються в реєстрі прав вимог, який формується згідно Додатку № 1 та є невід`ємною частиною договору та підписується одночасно з ним.

Згідно п. 2.3 договору Факторингу відступлення права вимоги і всіх інших прав, належних Акціонерному товариству "Універсал Банк" за кредитними договорами, договорами поруки та їх перехід від Акціонерного товариства "Універсал Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" відбувається в момент підписання сторонами Акту прийому-передачі реєстру прав вимог згідно Додатку № 2 до цього Договору, після чого Фактор стає кредитором по відношенню до Позичальників стосовно боргу та набуває всі права вимоги визначені цим договором та всі права вимоги за договорами поруки. Сторони підписують Акт прийому-передачі реєстру прав вимог в день здійснення оплати суми фінансування згідно п. 3.1.цього Договору.

Фактор зобов`язаний в день укладення сторонами цього договору сплатити Клієнту суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів у сумі 4 748 778,42 грн на рахунок НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ 21133352 (п. 3.1 Договору).

Усі витрати, пов`язані з платежами на виконання умов цього Договору, сплачуються Стороною, яка здійснює такий платіж.

Сума боргу, яка відступається по кожному Позичальнику/Кредитному договору визначена в реєстрі прав вимог, що є додатком № 1 до цього Договору (п. 3.2 Договору).

Відповідно до Додатку № 1 до договору Факторингу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" набуло права грошової вимоги до відповідача за кредитним договором № 06-01/1-Кл від 17.01.2005 року.

Підписаний сторонами та скріплений їх печатками Акт прийому-передачі Реєстру Прав Вимог від 30.04.2021 року - підтверджує факт переходу від Клієнта до Фактора прав вимоги боргу та є невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Згідно зі ст. 124 Конституції України та ст. 18 Господарського процесуального кодексу України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України.

За змістом ч. 1 ст. 5 Закону України "Про виконавче провадження" примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

Відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів, зокрема наказів (п. 1 ч. 1 ст. 3 ЗУ "Про виконавче провадження").

Виконання судового рішення є невід`ємною стадією процесу правосуддя і заміна сторони на цій стадії може відбуватися як на підставі та у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України, так і Законом України "Про виконавче провадження".

Положенням ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" підтверджується, що виконавче провадження, є завершальною стадією судового провадження.

Аналіз вказаних норм свідчить, що правонаступництво можливе на будь-якій стадії процесу, в тому числі й на стадії виконання судового рішення.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 5 ст. 15 Закону України  "Про виконавче провадження" сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення. У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Правонаступництво може бути універсальним (загальним) або частковим. За універсальним правонаступництвом до правонаступника переходять усі права і обов`язки того суб`єкта, якому вони належали раніше. За частковим правонаступництвом від одного до іншого суб`єкта переходять лише окремі суб`єктивні права або обов`язки.

Згідно зі статтею 510 ЦК України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор. У зобов`язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути одна або одночасно кілька осіб.

Такий статус сторін у правовідносинах існує до моменту виконання боржником зобов`язань перед кредитором, які відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України припиняються, зокрема виконанням, проведеним належним чином.

Пунктом 1 частини 1 статті 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладення між ними відповідного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно із ч. 1 ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Отже, заміна кредитора у зобов`язанні допускається шляхом заміни кредитора у зобов`язанні на підставі правочинну протягом усього часу існування зобов`язання.

У зв`язку з заміною кредитора в порядку ст. 512 ЦК України відбувається вибуття такої особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону України "Про виконавче провадження", статті 334 ГПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Згідно зі ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

За змістом ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

На підтвердження факту заміни кредитора у зобов`язанні заявником було надано суду договір Факторингу № 30/04/21/ФК2 від 30.04.2021 року, витяг з Додатку № 1 до договору Факторингу від 30.04.2021 року, Акту прийому-передачі Реєстру прав вимоги від 30.04.2021 року, платіжне доручення № 17073 від 30.04.2021 року  на суму 4 748 778,42 грн.

За таких обставин звернення нового кредитора із заявою про заміну позивача правонаступником відповідає змісту статей 512, 514 ЦК України.

Враховуючи викладене, заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" (вих. № 004758994 від 07.02.2022 року) про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 7/144/2011/5003  підлягає задоволенню.

При цьому, задовольняючи заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" враховано, що матеріали справи не містять доказів визнання недійсним договору про заміну кредитора в зобов`язанні, а факту нікчемності зазначеного договору судом не встановлено.

При цьому, зазначений наказ таким, що не підлягає виконанню в судовому порядку не визнавався та нормами Господарського процесуального кодексу України не передбачено видачу нового наказу в разі заміни сторони її правонаступником.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 ГПК України, усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 242, 255, 326, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд -


П О С Т А Н О В И В :

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" (вих. № 004758994 від 07.02.2022 року) про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 7/144/2011/5003 задовольнити.

2. Допустити у справі № 7/144/2011/5003 процесуальне правонаступництво сторони позивача та стягувача з примусового виконання Наказу Господарського суду Вінницької області, виданого 19.12.2011 року на виконання Рішення Господарського суду Вінницької області від 01.12.2011 року у справі № 7/144/2011/5003, яке набрало законної сили 19.12.2011 року.

3. Замінити у справі № 7/144/5003 стягувача (позивача) Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк" (вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, 04114, код - 21133352) його правонаступником: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" (вул. Симона Петлюри, буд. 30, м. Київ, 01032, код - 35625014).

4. Роз`яснити, що усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

5. Примірник ухвали надіслати учасникам справи на офіційні електронні адреси, за їх відсутності - рекомендованим листом, з описом вкладення до цінного листа, та засобами електронного зв`язку за наступними адресами: info@eader.com.ua, contact@universalbank.com.ua.


Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 09.03.2022 року.

Учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити ухвалу суду протягом 10 днів з дня складення повного тексту судового рішення (ухвали) шляхом подачі апеляційної скарги до Північно - західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Вінницької області.

Повний текст ухвали складено 09.03.2022 року.                     Суддя                                                  Міліціанов Р.В.    

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - АТ "Універсал банк" (вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, 04114)

3 - ЗАТ НВФ "Елекомс" (вул. М. Шимка, буд. 8, м. Вінниця, 21100)

4,5 - ТОВ "ФК "Європейська агенція з повернення боргів" (вул. Симона Петлюри, буд. 30, м. Київ, 01032;  вул. Лісова, буд. 2, повер № 4, м. Бровари, Київська область, 07400) • Номер:
 • Опис: про заміну стягувача
 • Тип справи: Заміна, залучення нових учасників судового процесу, правонаступництво, залучення третьої особи (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 7/144/2011/5003
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 01.09.2021
 • Дата етапу: 01.09.2021
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація