Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #161278276

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

УХВАЛА


"03" березня 2022 р. м. Вінниця Cправа № 902/1249/21


Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінниця-Млин", вул. Д. Нечая, 7, м. Вінниця, 21001, код - 30804187

до: Фермерського господарства "Лемешівка-Агро", вул. Агрономічна, 16, с. Агрономічне, Вінницький район, Вінницька область, 23227, код - 38309199

про стягнення 1 603 600,00 грн


В С Т А Н О В И В :

16.12.2021 року до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява (б/н від 13.12.2021 року) (вх.канц. № 1279/21 від 16.12.2021 року) Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінниця-Млин" до Фермерського господарства "Лемешівка-Агро" про стягнення 1 603 600,00 грн заборгованості, з яких 1 520 000,00 грн штрафні санкції згідно п. 5.6 та 83 600,00 грн пені згідно п. 5.3 Договору поставки № 3 від 19.02.2021 року.

Ухвалою суду від 21.12.2021 року відкрито провадження у справі № 902/1249/21 за правилами загального позовного провадження та призначено справу до розгляду в підготовчому судовому засіданні на 26.01.2022 року.

24.01.2022 року на електронну адресу суду від представника позивача надійшло клопотання (б/н від 24.01.2022 року) (вх.канц. № 01-34/750/22), в якому останній в зв`язку з перебуванням на лікарняному просить суд відкласти судове засідання на іншу дату.

В судовому засіданні 26.01.2022 року судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання у справі № 902/1249/21 на 16.02.2022 року о 09:30 год.

Ухвалою суду від 27.01.2022 року повідомлено учасників справи про дату наступного судового засідання.

16.02.2022 року до суду від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву (б/н від 16.02.2022 року), в якому останній просить суд відмовити в задоволенні позову повністю. Зазначений відзив заявником сформовано в системі "Електронний суд".

В судовому засіданні 16.02.2022 року судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання у справі № 902/1249/21 на 03.03.2022 року.

28.02.2022 року до суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив (б/н від 22.02.2022 року).

03.03.2022 року на електронну адресу суду від позивача надійшло клопотання (б/н від 03.03.2022 року) (вх.канц. № 01-34/2013/22), про відкладення судового засідання на іншу дату.

В судовому засіданні 03.03.2022 року представники позивача та відповідача правом участі не скористались, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином.

При цьому, суд зазначає, що в матеріалах справи наявне клопотання представника позивача про відкладення судового засідання на іншу дату.

Розглянувши наявні матеріали справи суд дійшов наступних висновків

Згідно з положеннями ч.ч. 1-2 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

В судовому засіданні 03.03.2022 року з`ясовано, що матеріали справи не містять достатніх доказів для закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 ГПК України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

З огляду на вищезазначене, в зв`язку з неявкою в судове засідання представників позивача та відповідача, з метою повного, об`єктивного, всебічного розгляду справи, суд дійшов висновку, що підготовче засідання підлягає відкладенню.

За результатами проведеного 03.03.2022 року судового засідання суд постановив ухвалу про відкладення підготовчого засідання у справі № 902/1249/21 на 06.04.2022 року о 10:00 год.

Згідно з ч. 1 ст. 182 ГПК України підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи.

Згідно з ст. 120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Виклик і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

З огляду на вищезазначене, суд вважає за необхідне повідомити сторін про дату, місце та час наступного судового засідання у справі № 902/1249/21 шляхом їх виклику.

Керуючись ст.ст. 18, 120, 121, 177, 182, 197, 183, 234, 235, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд -


П О С Т А Н О В И В :

1. Повідомити учасників, що підготовче судове засідання у справі № 902/1249/21 відбудеться 06.04.2022 року о 10:00 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, зал № 1.

2. В судове засідання викликати представників сторін для надання пояснень, з доказами про повноваження, визначеними ст. 60 ГПК України та з документами, що посвідчують особу (паспорт або службове посвідчення). У разі направлення учасниками справи (за власним бажанням) у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст.ст. 58, 60 ГПК України, документи, що підтверджують їх повноваження.

3. Попередити учасників справи, що письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст. 91 ГПК України). В разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

4. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

5. Примірник ухвали надіслати сторонам на офіційні електронні адреси, за їх відсутності - рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також засобами електронного зв`язку: opanasukipartneri@gmail.com, murafam@ukr.net.


Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 03.03.2022 року

Суддя Міліціанов Р.В.
віддрук. прим.:

1 - до справи

2, 3 - позивачу (вул. Д. Нечая, 7, м. Вінниця, 21001; вул. Визволення, 8, оф. 39,м. Вінниця, 21050)

4 - відповідачу (вул. Академічна, 16, с. Агрономічне, Вінницький район, Вінницька область, 23227)
 • Номер:
 • Опис: про участь у судовому засіданні в режимі ВКЗ поза межами приміщення суду
 • Тип справи: Інші типи заяви (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/1249/21
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 09.02.2022
 • Дата етапу: 09.02.2022
 • Номер:
 • Опис: про ухвалення додаткового рішення
 • Тип справи: Прийняття додаткового рішення, ухвали (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/1249/21
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 08.08.2022
 • Дата етапу: 16.08.2022
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація