Судове рішення #161278274

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

УХВАЛА


"03" березня 2022 р. м. Вінниця Cправа № 902/112/22


Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "УкрЄвроМАЗ", вул. Симоненка, 211, с. Забір"я, Київська область, 08145, код - 37474578

до: Державного підприємства "45 експериментальний механічний завод", вул. Стрілецька, 57, м. Вінниця, 21007, код - 08341806

про стягнення 3 479 879,15 грн


В С Т А Н О В И В :

08.02.2022 року до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява (б/н від 01.02.2022 року) Товариства з обмеженою відповідальністю "УкрЄвроМАЗ" до Державного підприємства "45 експериментальний механічний завод" про стягнення 3 479 879,15 грн заборгованості, з яких 3 196 016,00 грн основного боргу, 83 692,83 грн 3% річних, 200 170,32 грн інфляційних втрат за договором купівлі-продажу № 01-45П-21 від 06.01.2021 року.

Ухвалою суду від 14.02.2022 року відкрито провадження у справі № 902/112/22 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 02.03.2022 року.

02.03.2022 року на електронну адресу суду від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вих. № 157 від 28.02.2022 року), в якому останній просить суд відмовити в задоволенні позову повністю.

В судовому засіданні 02.03.2022 року представники сторін правом участі не скористались, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином.

Розглянувши наявні матеріали справи суд дійшов наступних висновків.

Згідно з положеннями ч.ч. 1-2 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

Також, в судовому засіданні 02.03.2022 року судом з`ясовано, що матеріали справи не містять достатніх доказів для закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Зважаючи, що строк підготовчого провадження закінчується, господарський суд з метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин справи, та, відповідно, з метою розгляду у підготовчому засіданні питань, визначених ст. 182 ГПК України, дійшов висновку про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів.

В судовому засіданні 02.03.2022 року суд постановив ухвалу про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів, яку занесено до протоколу судового засідання.

Положеннями ч. 2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема, з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання, вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного та своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 ГПК України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

З огляду на вищезазначене, з метою повного, об`єктивного, всебічного розгляду справи, суд дійшов висновку про відкладення розгляду справи.

За результатами проведеного 02.03.2022 року судового засідання суд постановив ухвалу про відкладення підготовчого засідання у справі № 902/112/22 на 30.03.2022 року об 10:00 год., яку занесено до протоколу судового засідання.

Згідно з ч. 1 ст. 182 ГПК України підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи.

Згідно з ст. 120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Виклик і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

З огляду на вищезазначене, суд вважає за необхідне повідомити учасників справи про дату, місце та час наступного судового засідання у справі № 902/112/22.

Керуючись ст. ст. 2, 3, 18, 50, 177, 182, 183, 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Повідомити учасників, що підготовче судове засідання у справі № 902/112/22 відбудеться 30.03.2022 року об 10:00 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, 3-й поверх, зал № 1).

2. Викликати у судове засідання представників позивача та відповідача з доказами про повноваження, визначеними ст. 60 ГПК України та з документами, що посвідчують особу. У разі направлення учасниками справи (за власним бажанням) у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст.ст. 58, 60 ГПК України, документи, що підтверджують їх повноваження, явку визнати обов`язковою.

3. Попередити сторони, що письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст. 91 ГПК України). В разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

4. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

5. Примірник ухвали надіслати сторонам на офіційні електронні адреси, за їх відсутності - рекомендованим листом, з повідомлення про вручення поштового відправлення, та засобами електронного зв`язку за електронною адресою: sakhanda@ukreuromaz.com; 45mz@ukroboronprom.com.


Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 03.03.2022 року

Суддя Міліціанов Р.В.




віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Симоненка, 211, с. Забір"я, Київська область, 08145)

3 - відповідачу (вул. Стрілецька, 57, м. Вінниця, 21007)






 • Номер:
 • Опис: про участь у судовому засіданні в режимі ВКЗ поза межами приміщення суду
 • Тип справи: Інші типи заяви (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/112/22
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 17.03.2022
 • Дата етапу: 17.03.2022
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація