Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #137914365

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

УХВАЛА


"04" лютого 2022 р. м. Вінниця Cправа № 902/393/21


Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОТРЕЙДЕКСПРЕС", вул. Горького, 8Б, м. Немирів, Вінницька область, 22800, код - 35297830

до: Приватного підприємства "МІСТОБУДТРЕЙД", вул. Горького, 2А, м. Немирів, Вінницька область, 22800, код - 35365601

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Приватне акціонерне товариство "Немирівське автотранспортне підприємство 10510", вул. Горького, буд. 2, м. Немирів, Вінницька область, 22800, код - 13335966,

про визнання правочинів недійсним


В С Т А Н О В И В :


В провадженні Господарського суду Вінницької області (суддя Міліціанов Р.В.) перебуває справа № 902/393/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОТРЕЙДЕКСПРЕС" до Приватного підприємства "МІСТОБУДТРЕЙД" про:

- визнання недійсним договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд загальною площею 2 310,6 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Горького, 8А, який укладено між Товариством з обмеженою відповідальністю "АВТОТРЕЙДЕКСПРЕС" та Приватним підприємством "МІСТОБУДТРЕЙД" (зареєстровано в реєстрі за №515);

- визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки для комерційного використання площею 1,6727 га (кадастровий номер 0523010100:01:005:0565), що розташована за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Горького, 8А, який укладено між Товариством з обмеженою відповідальністю "АВТОТРЕЙДЕКСПРЕС" та Приватним підприємством "МІСТОБУДТРЕЙД" (зареєстровано в реєстрі за №519).

Ухвалою суду від 21.04.2021 року відкрито провадження у справі № 902/393/21 за правилами загального позовного провадження та призначено до розгляду в підготовчому судовому засіданні на 11.05.2021 року.

За результатами проведеного 11.05.2021 року судового засідання судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання у справі № 902/393/21 на 02.06.2021 року о 12:00 год, яку занесено до протоколу судового засідання.

Ухвалою суду від 13.05.2021 року повідомлено учасників справи про дату наступного судового засідання.

01.06.2021 року від представника позивача надійшло клопотання (б/н від 01.06.2021 року) (вх.канц. № 01-34/4990/21 від 01.06.2021 року) в якому останній просить суд зупинити провадження у справі № 902/393/21 до набранням рішенням у справі № 902/392/21 законної сили.

01.06.2021 року на адресу суду від Приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу на виконання вимог ухвали суду надійшов лист (вих № 24/01-16 від 01.06.2021 року). В якості додатків до листа додано ряд документів.

04.06.2021 року до суду від Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області на виконання вимог ухвали суду надійшов лист № 0-2.6-62/60-21 від 01.06.2021 року

В судовому засіданні 02.06.2021 року оголошено перерву до 10.06.2021 року.

Ухвалою суду від 07.06.2021 року витребувано від Вінницької районної державної адміністрації засвідчених копій документів на підставі яких прийнято Рішення про державну реєстрацію права власності за ПП "Містобудтрейд" (код 35365601) на комплекс будівель та споруд за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Горького, 8Б, індексний номер: 56439911 від 03.02.2021 року.

10.06.2021 року на електронну адресу суду від представника відповідача надійшло клопотання (вих. № 177 від 09.06.2021 року), в якому останній зазначає про неотримання позовної заяви від позивача та ненадходження процесуальних документів на адресу відповідача. В зв`язку з чим останній просить суд відкласти підготовче судове засідання на іншу дату та зобов`язати позивача надіслати на поштову адресу відповідача позовну заяву з усіма додатками, надати докази належного надсилання позовної заяви третій особі.

Ухвалою суду від 10.06.2021 року зупинено провадження у справі №902/393/21 до вирішення та набрання законної сили рішенням у справі № 902/392/21.

15.06.2021 року до суду від Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області на виконання вимог ухвали суду надійшов лист № 01-51/1100 від 14.06.2021 року. Додатком до листа додано копії матеріалів реєстраційної справи ПП "Містобудтрейд".

23.11.2021 року від Виконавчого комітету Немирівської міської ради Вінницького районну Вінницької області до суду на виконання вимог ухвали суду надійшов лист № 02-17-1712 від 20.07.2021 року.

16.12.2021 року до суду від представника відповідача надійшла заява (б/н від 13.12.2021 року), в якій останній просить суд вважати представництво ТОВ "АВТОТРЕЙДЕКСПРЕС" у справі № 902/393/21 за довіреністю на ім`я Бурка В.Р. від 14.04.2021 року припиненим на підставі статті ч. 1 п.2 ст. 248 ЦКУ. Розглядати справу № 902/393/21 без повідомлення та участі представника Бурка В.Р. Вважати припиненим будь-яке інше представництво у справі №902/393/21, яке здійснюється за довіреностями виданими до 09.08.2021 року. Залишити позов ТОВ "АВТОТРЕЙДЕКСПРЕС" без розгляду.

Ухвалою суду від 10.01.2022 року поновлено провадження у справі №902/393/21 та призначено підготовче судове засідання на 27.01.2022 року.

28.01.2022 року до суду від представника відповідача надійшла заява (вих. № 1 від 26.01.2022 року), в якій останній просить суд зобов"зати позивача надіслати копію позовної заяви за додатками відповідачу.

В судовому засіданні 27.01.2022 року представники сторін правом участі не скористались, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином.

Розглянувши наявні у матеріалах справи докази суд дійшов наступних висновків.

Згідно з положеннями ч.ч. 1-2 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

Також, в судовому засіданні 27.01.2022 року судом з`ясовано, що матеріали справи не містять достатніх доказів для закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 ГПК України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

З огляду на вищезазначене, в зв"язку з неявкою представників сторін, з метою повного, об`єктивного, всебічного розгляду справи, суд дійшов висновку, що підготовче засідання підлягає відкладенню.

За результатами проведеного 27.01.2022 року судового засідання судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання у справі № 902/393/21 на 16.02.2022 року о 12:00 год., яку занесено до протоколу судового засідання.

Згідно з ч. 1 ст. 182 ГПК України підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи.

Згідно з ст. 120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Виклик і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

З огляду на вищезазначене, суд вважає за необхідне повідомити сторін та третю особу про дату, місце та час наступного судового засідання у справі № 902/393/21 шляхом їх виклику.

В силу положень ч. 4 ст. 74 ГПК України, суд наділений правом витребування доказів у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Керуючись ст.ст. 50, 74, 120, 121, 177, 182, 183, 234, 235, 326 ГПК України, суд -


П О С Т А Н О В И В :


1. Повідомити учасників, що підготовче судове засідання у справі № 902/393/21 відбудеться 16.02.2022 року о 12:00 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, 3-й поверх, зал № 1).

2. В судове засідання викликати представників сторін та третьої особи для надання пояснень, з доказами про повноваження, визначеними ст. 60 ГПК України та з документами, що посвідчують особу (паспорт або службове посвідчення). У разі направлення учасниками справи (за власним бажанням) у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст.ст. 58, 60 ГПК України, документи, що підтверджують їх повноваження.

3. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

4. Примірник ухвали надіслати учасникам справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також засобами електронного зв`язку за наступною адресою: smirnovaao2009@ukr.net; kostya4g@gmail.com.


Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 04.02.2022 рокуСуддя Міліціанов Р.В.
віддрук. прим.:

1 - до справи

2, 3 - позивачу (вул. Горького, 8Б, м. Немирів, Вінницька область, 22800; вул. Київська, буд. 106, кв. 75, м. Вінниця, 21000)

4, 5 - відповідачу (вул. Горького, 2А, м. Немирів, Вінницька область, 22800; вул. Шевченка, 27, м. Немирів, Вінницька область, 22800)

6 - третій особі (вул. Горького, буд. 2, м. Немирів, Вінницька область, 22800

 • Номер:
 • Опис: про забезпечення позову
 • Тип справи: Забезпечення позову чи скасування забезпечення позову (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/393/21
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 16.04.2021
 • Дата етапу: 19.04.2021
 • Номер:
 • Опис: про залучення до участі в справі третьої особи та зупинення провадження у справі
 • Тип справи: Заміна, залучення нових учасників судового процесу, правонаступництво, залучення третьої особи (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/393/21
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 16.02.2022
 • Дата етапу: 16.02.2022
 • Номер:
 • Опис: про припинення представництва за довіреністю та відмову від позову
 • Тип справи: Відмова від позову (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/393/21
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 22.08.2022
 • Дата етапу: 22.08.2022
 • Номер:
 • Опис: про зупинення провадження у справі
 • Тип справи: Зупинення провадження у справі (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/393/21
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 05.09.2022
 • Дата етапу: 05.09.2022
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація