Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #133913955

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ


"24" січня 2022 р. м. Вінниця Cправа № 902/1137/21


Господарський суд Вінницької області у складі:

головуючий суддя Міліціанов Р.В.,

при секретарі Сичуку І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Акціонерного товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001, код - 14360570

до: Фізичної особи-підприємця Шелест Тетяни Миколаївни, АДРЕСА_1 , код - НОМЕР_1

про стягнення 62 459,00 грн


В С Т А Н О В И В :

15.11.2021 року до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява (б/н від 21.10.2021 року) Акціонерного товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" до Фізичної особи-підприємця Шелест Тетяни Миколаївни про стягнення 62 459,00 грн заборгованості, з яких 49 498,40 грн заборгованість за кредитом, 5 066,67 грн заборгованість за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 7 893,93 грн заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії за кредитним договором б/н від 30.01.2020 року.

Ухвалою суду від 22.11.2021 року відкрито провадження у справі № 902/1137/21, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами (без проведення судового засідання).

22.12.2021 року від представника відповідача до суду надійшла заява (б/н від 20.12.2021 року) про перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Також, 22.12.2021 року до суду від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву (б/н від 20.12.2021 року), в якому останній просить суд відмовити в задоволенні позову повністю.

Ухвалою суду від 13.01.2022 року призначено розгляд справи № 902/1137/21 по суті у судовому засіданні з викликом сторін на 24.01.2022 року.

14.01.2022 року до суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив (№ 20211224/0483 від 28.12.2021 року), в якій останній підтримує заявлені позовні вимоги та просить суд задовольнити позов.

24.01.2022 року до суду від представника позивача надійшла заява (б/н від 24.01.2022 року) (вх.канц. № 01-34/748/22) , в якій останній зазначає, що підтримує позов та просить суд проводити судове засідання за відсутності представника Акціонерного товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК".

24.01.2022 року на електронну адресу суду від представника відповідача надійшла заява (б/н від 24.01.2022 року), в якій останній просить суд відмовити в задоволенні позову та проводити судове засідання за його відсутності.

Суд зазначає, що у матеріалах справи наявні заява представника позивача про підтримку позовних вимог та відповідача підтримання доводів відзиву.

З`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

В обґрунтування заявленого позову позивач зазначає, на неналежне виконанням відповідачем зобов`язань за умовами кредитного договору б/н від 30.01.2020 року.

З метою захисту своїх прав, позивач звернувся з позовом до суду про стягнення з Фізичної особи-підприємця Шелест Тетяни Миколаївни 49 498,40 грн заборгованості за кредитом, 5 066,67 грн заборгованості за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 7 893,93 грн заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії за кредитним договором б/н від 30.01.2020 року.

У відзиві на позовну заяву відповідач заперечує проти позову та просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог та зазначає, що позивачем до справи додано Витяго з Умов та правил надання банківських послуг у Приват Банку, на підтвердження позовних вимог, де визначені, в тому числі: пільговий період користування коштами, процентна ставка, права та обов`язки клієнта (позичальника) і банку, відповідальність сторін, зокрема пеня за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів, штраф за порушення строків платежів за будь-яким із грошових зобов`язань та їх розміри і порядок нарахування та інші.

При цьому, матеріали справи не містять підтверджень, що саме з цією редакцією Витягу з Умов розуміла відповідачка та ознайомилася і погодилася з ними, підписуючи заяву-анкету про приєднання до умов та Правил надання банківських послуг ПриватБанку, а також те, що вказані документи на момент отримання відповідачкою кредитних коштів взагалі містили умови, зокрема й щодо сплати процентів за користування кредитними коштами та щодо сплати неустойки (пені, штрафів), та. зокрема саме у зазначеному в цих документах, що додані банком до позовної заяви, розмірах і порядках нарахування.

За твердженнями відповідача, надана позивачем роздруківка з власного сайту нібито Умов і правил надання банківських послуг не може бути доказом у справі та документом як частиною кредитного договору, оскільки такий документ залежить виключно лише від волі позивача, як однієї сторони договору, яка може вносити і вносить відповідні зміни в умови та правила кредитування у будь-який час, на вигідних для себе умовах і без згоди іншої сторони договору - відповідача.

Також, відповідач зазначає, що відповідно до пункту 8 розділу IX "Прикінцеві положення" Господарського кодексу України, в разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або/та у тридцяти денний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов`язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов`язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення ".

Таким чином, застосування позивачем до відповідачки штрафних санкцій, а саме відсотків за прострочення кредиту в сумі 5 066,67 грн, є незаконним та неправомірним.

У відповіді на відзив позивач підтримує позов та зазначає, що 30.01.2020 року Фізичною особою-підприємцем Шелест Тетяною Миколаївною через систему інтернет-клієнт-банкінгу було підписано із використанням електронного цифрового підпису Анкету-заяву про приєднання до Умов та правил надання послуг "КУБ". Відповідно до цієї заяви позичальник приєднався до розділу 3.2.8. Умов та правил надання банківських послуг (далі - Умови), які розміщені на офіційному веб-сайті АТ КБ "ПРИВАТБАНК" http://privatbank.ua.

Частиною 1 статті 634 ЦК України закріплено, що договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого - договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Таким чином, 30.01.2020 року між відповідачем та АТ КБ "ПРИВАТЕАНК" було укладено кредитний договір № б/н, який за своєю правовою природою є договором приєднання, та складається із вищевказаних Анкети-заяви та Умов.

При цьому, Заява про приєднання до Умов та правил надання послуги «КУБ» від 30.01.2020 р. Містить всі необхідні істотні умови. Додатково зазначаємо, що Заява про приєднання до Умов та правил надання послуги «КУБ» розміщена на 7 сторінках та відповідно до п. 2 вказаної заяви «Клієнт підтверджує ознайомлення із розділом « 1.1. Загальні положення», а також підрозділом « 3.2.8. Умови та Правила надання кредиту «Кредит КУБ» Умов та Правил надання банківських послуг, що розміщені на офіційному сайті Банку за адресою https://privatbank.ua/terms, у редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, а саме:» надалі наведено безпосередньо повний текст підрозділу 3.2.8. Умов та Правил надання кредиту «Кредит КУБ» Умов та Правил надання банківських послуг, вказано Тарифи, додано Графік погашення основної суми боргу та процентів за кредитом. Заява про приєднання до Умов та правил надання послуги «КУБ» від 30.01.2020 р., Графік погашення основної суми боргу та процентів за кредитом підписано Відповідачем через систему інтернет-клієнт-банкінгу із використанням електронного цифрового підпису.

Посилання відповідача на не ознайомлення з Умовами та правила надання послуги «КУБ є такими, що не відповідають дійсності.

Повний текст підрозділу 3.2.8. Умов та Правил надання кредиту «Кредит КУБ» Умов та Правил надання банківських послуг безпосередньо викладено у самій заяві, та підписано відповідачем.

Також, позивач зазначає, що введення карантину, а також інших заходів щодо боротьби із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території України, не звільняє клієнта від обов`язків щодо обслуговування кредиту згідно з умовами договору. Якщо клієнт не вносить обов`язковий платіж, це вважається порушенням зобов`язань по договору. Кредит буде вважатися простроченим.


Із наявних у справі та досліджених судом доказів слідує, що 30.01.2020 року Фізичною особою-підприємцем Шелест Тетяною Миколаївною через систему інтернет-клієнт-банкінгу було підписано із використанням електронного цифрового підпису Анкету-заяву про приєднання до Умов та правил надання послуг "КУБ". Відповідно до цієї заяви позичальник приєднався до розділу 3.2.8. Умов та правил надання банківських послуг (далі - Умови), які розміщені на офіційному веб-сайті АТ КБ "ПРИВАТБАНК" http://privatbank.ua.

За умовами Анкети-заяви від 30.01.2020 року Клієнт банку, підписавши дану заяву погоджується приєднується до розділу 3.2.8 Умов та правил надання послуги "КУБ", які розміщені на сайті банку www.pb.ua, Тарифами банку, які разом із цією заявою складають кредитний договір.

Також, у Анкеті-заяві вказано істотні умови кредитного договору, за змістом яких Банк за наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати Клієнту строковий кредит для фінансування поточної діяльності Клієнта та/або для придбання основних засобів в обмін на зобов`язання Клієнта з повернення кредиту, сплати процентів та ін. винагород в обумовлені цим Договором терміни. Розмір кредиту: 100 000,00грн.

Строк кредиту: 12 місяців з дати видачі коштів Клієнту.

Проценти за користування кредитом: перші 6 місяців 1,6% в місяць від початкового розміру кредиту, починаючи з 7-го місяця - 1,4% від початкового розміру кредиту (в т.ч. при достроковому погашенні кредиту).

Проценти за користування кредитом у разі виникнення простроченнях зобов`язань за кредитним договором: 4% від суми простроченої заборгованості.

Порядок погашення заборгованості за кредитом: щомісяця рівними частинами до календарного числа місяця, в яке було надано кредит, включно із цим числом; погашення процентів щомісяця до календарного числа місяця, в яке було надано кредит, включно із цим числом. Порядок дострокового погашення кредиту: якщо в звітному місяці дата дострокового погашення кредиту передує даті сплати щомісячного платежу, - Клієнт сплачує залишок заборгованості та проценти поточного періоду в повному розмірі; якщо дата дострокового погашення слідує за датою погашення щомісячного платежу, Клієнт також оплачує залишок заборгованості та проценти поточного періоду в повному розмірі. Сторони узгодили, що графік погашення кредиту (Додаток 1 до цієї Заяви) є невід`ємною частиною Договору (п. 1.1-1.6 Заяви приєднання до Умов та правил надання послуги "КУБ").

При цьому, сторони узгодили, що в разі: порушення строку повернення кредиту, визначеного п.1.3. цієї Заяви, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку; настання обставин, передбачених п.3.2.8.3.1.3. Умов, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку повернення кредиту, визначеного у повідомленні Банку; настання обставин, передбачених п.3.2.8.6.2., п.3.2.8.6.6. Умов, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку повернення кредиту.

Клієнт зобов`язується сплатити на користь Банку заборгованість по кредиту, а також проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у розмірі 4 % в місяць від простроченої суми заборгованості (п. 1.7 Заяви приєднання до Умов та правил надання послуги "КУБ").

Пунктом 3.2.8. Умов банківських послуг регулюються взаємовідносини між Клієнтом та Банком щодо правил надання кредиту "Кредит КУБ".

Зокрема, Банк за наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати Клієнту строковий "Кредит КУБ" для фінансування поточної діяльності Клієнта, в обмін на зобов`язання Клієнта з повернення кредиту, сплати процентів в обумовлені цим договором терміни. Істотні умови кредиту (сума кредиту, проценти за користування кредитом, розмір щомісячного платежу, порядок їх сплати) вказуються в Заяві про приєднання до Умов та правил надання послуги "КУБ", а також в системі Приват 24.

Клієнт приєднується до Послуги шляхом підписання електронно-цифровим підписом заяви системі Приват 24 або у сервісі "Paperless" або іншим шляхом, що прирівнюється до належного способу укладення сторонами кредитного договору. Кредит також може надаватись шляхом видачі кредитних коштів з наступним їх перерахуванням на рахунок підприємства-продавця за товари та послуги.

Якість послуг має відповідати законодавству України, нормативним актам Національного банку України, які регулюють кредитні відносини (п. 3.2.8.1 Умов).

Розмір кредиту, який може бути наданий в рамках послуги складає від 50 000,00 грн. до 1 000 000,00 грн. (п. 3.2.8.2. Умов).

Клієнт доручає Банку щомісячно у строки, зазначені в заяві, здійснювати договірне списання з його рахунків, відкритих у Банку, на погашення заборгованості за послугою у кількості та розмірі, зазначеному в кредитному договорі. Остаточним терміном погашення заборгованості за кредитом є дата повернення кредиту.

При порушенні Клієнтом будь-якого із зобов`язань, передбачених договором, Банк на свій розсуд, починаючи з 91-го дня порушення будь-якого із зобов`язань має право змінити умови договору, встановивши інший термін повернення кредиту. При цьому банк направляє Клієнту повідомлення із зазначенням дати терміну повернення кредиту (Банк здійснює інформування Клієнта на свій вибір або письмово, або через встановлені засоби електронного зв`язку Банку та Клієнта (системи клієнт-банк, інтернет-клієнт-банк, sms-повідомлення або інших). При непогашенні заборгованості за договором у терміни зазначений у повідомленні, вся заборгованість за кредитним договором, починаючи з наступного дня від дати зазначеної в повідомленні, вважається простроченою. У разі погашення заборгованості в період до закінчення 90 днів (включно) з моменту порушення будь-якого із зобов`язань, терміном повернення кредиту є дата останнього платежу (3.2.8.3.1.3 Умов).

Згідно п. 3.2.8.3.2. користування послугою Клієнт сплачує щомісячно на протязі всього терміну кредиту проценти за користування кредитом в розмірі та згідно графіку, визначених в заяві та тарифах. При несплаті процентів у строк, визначений графіком, вони вважаються простроченими (крім випадків розірвання Договору згідно з п. 3.2.8.6.2.).

У випадку порушення Клієнтом будь-якого грошового зобов`язання Клієнт сплачує Банку проценти за користування кредитом у розмірі, встановленому у заяві. У разі порушення Клієнтом будь-якого з грошевих зобов`язань і при реалізації права Банку, передбаченого п. 3.2.8.3.1, Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НІБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, за кожен календарний день прострочення (п. 3.2.8.3.3. Умов).

За змістом п.п. 3.2.8.5.2., 3.2.8.5.3. та 3.2.8.5.5. Клієнт зобов`язується оплатити щомісячні проценти за користування кредитом згідно з п. 3.2.8.3.2. Повернути кредит та здійснити інші платежі, передбачені договором, у терміни і в сумах, як встановлено в п.п. 3.2.8.3.1., 3.2.8.3.2., 3.2.8.5.14., 3.2.8.6.2., а також зазначені, в заяві, шляхом розміщення необхідних для планового погашення внеску коштів на своєму поточному рахунку. Сплатити Банку проценти згідно з п.п. 3.2.8.3.1., 3.2.8.3.2.

Клієнт доручає Банку списувати кошти з усіх своїх поточних рахунків у валюті кредиту для виконання зобов`язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, а також для усіх своїх поточних рахунків у гривні для виконання зобов`язань з погашення штрафів та неустойки, в межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим договором, при настанні термінів платежів згідно з заявою (здійснювати договірне списання). Списання грошових коштів здійснюється до встановленого порядку, при цьому оформлюється меморіальний ордер. У разі недостатньої кількості коштів для оплати чергового платежу щодо послуги, сума неоплаченого платежу виноситься на прострочення до моменту погашення (3.2.8.5.6 Умов).

Сторони узгодили, що умовою надання кредиту банком є наявність активного поточного рахунку Клієнта в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (3.2.8.5.16 Умов).

Відповідно п. 3.2.8.7.1. за погодженням із Банком здійснити дострокове (повне або часткове) погашення кредиту. При цьому Клієнт зобов`язаний одночасно сплатити Банку проценти згідно з п. 3.2.8.3.2., неустойку (штраф, пеню), якщо на момент дострокового погашення кредиту у Банка виникли підстави для стягнення неустойки, а також інші платежі згідно з цим Договором. Черговість погашення заборгованості зазначена в п. 3.2.8.9.6.

Згідно п. 3.2.8.9.1. за користування кредитом у період з дати списання коштів з позикового рахунку до дат погашення кредиту згідно з п.п. 3.2.8.1., 3.2.8.3. цього Договору Клієнт сплачує проценти в розмірі, зазначеному в п. 3.2.8.3.2.

Нарахування прострочених процентів здійснюється щодня, при цьому проценти розраховуються на непогашену частину кредиту за фактичну кількість днів користування кредитними ресурсами, виходячи з 360 днів у році. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування процентів не враховується (3.2.8.9.2. Умов).

Сплата процентів за користування кредитом здійснюється в дати платежів, зазначені у Заяві (п. 3.2.8.3.1.) (3.2.8.9.3. Умов).

У разі порушення Клієнтом будь-якого із зобов`язань щодо сплати процентів за користування кредитом та термінів повернення кредиту, передбачених п.п.3.2.8.3.2., 3.2.8.3.1., п.3.2.8.9., 3.2.8.3.1. цього договору, Клієнт сплачує Банку за кожен випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. Сплата пені здійснюється у гривні (п. 3.2.8.10.1. Умов).

У разі порушення Клієнтом будь-якого із зобов`язань, передбачених п.п. 3.2.8.5.8, 3.2.8.5.9, 3.2.8.5.12. цього договору, Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення штраф у розмірі 1 % від суми отриманого кредиту. Сплата штрафу здійснюється у гривні (п. 3.2.8.10.2 Умов).

Згідно п. 3.2.8.10.3. нарахування неустойки за кожен випадок порушення зобов`язань здійснюється протягом 15 років з дня, коли зобов`язання мало бути виконано Клієнтом.

Терміни позовної давності за вимогами про стягнення кредиту, процентів за користування кредитом, неустойки, пені, штрафів за цим договором встановлюються сторонами тривалістю 15 років ( п. 3.2.8.10.5. Умов).

30.01.2020 року, на підставі укладеного договору, позивачем було перераховано на поточний рахунок відповідача кредитні кошти у розмірі 100 000,00 грн, на підтвердження чого додано виписки по рахунку та меморіальний ордер.

Однак, відповідач свої зобов`язання за умовами укладеного договору не виконав.

Станом на 07.10.2021 року заборгованість відповідача перед Банком становить 62 459,00 грн, з яких 49 498,40 грн заборгованість за кредитом, 5 066,67 грн заборгованість за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 7 893,93 грн заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії за кредитним договором б/н від 30.01.2020 року, що підтверджується відповідним розрахунком, який наявний в матеріалах справи.

Дослідивши матеріали справи, давши оцінку Анкеті-заяві від 30.01.2020 року про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, суд прийшов до висновку, що між сторонами при обопільному підписанні Анкети-заяви виникли відносини, що підпадають під регулювання наступних статей чинного законодавства.

Відповідно до ст. 6, ч. 1 ст. 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Статтею 628 ЦК України передбачено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

У ч. 1 ст. 1048 ЦК України визначено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно із ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред`явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред`явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Отже, суд приходить до того висновку, що Умови та правила надання банківських послуг, до яких приєднався відповідач 1, підписавши Анкету-заяву про приєднання до Умов та правил надання послуги "КУБ", містить істотні умови кредитного договору.

Шляхом підписання Умов та правил надання банківських послуг сторонами дотримано письмової форми такого договору.

Судом встановлено і матеріалами справи підтверджено, що відповідач (позичальник) 30.01.2020 року отримав від позивача кредитні кошти в межах кредитного ліміту і які повинен був повернути останньому, що підтверджується банківськими виписками щодо руху коштів відповідача по рахунку та розрахунком заборгованості станом на 07.10.2021 року.

Не проведення розрахунків за укладеним договором Позичальником (відповідачем) спонукало позивача звернутись з відповідним позовом до суду.


Суд критично оцінює посилання представника відповідача на правові висновки Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2019 року у справі № 342/180/17 за позовом АТ КБ «ПриватБанк» до фізичної особи про стягнення заборгованості.

Велика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України, викладеного в постанові від 24 вересня 2014 р., та визначила, що за умови відсутності в анкеті-заяві домовленості сторін про сплату відсотків за користування кредитними коштами, пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредиту, витяги з тарифів та умов не можуть розцінюватися як стандартна (типова) форма кредитного договору.

Однак, за матеріалами господарської справи №902/1137/21 відповідачем шляхом поставлення електронного цифрового підпису, погоджено усі умови кредитного договору, включаючи Умови та правила надання послуги "КУБ" та Правил надання банківських послуг.

Тому, матеріали даної справи є відмінними від тих, які були предметом розгляду Великою Палатою Верховного Суду.

Таким чином, правові висновки Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2019 року у справі № 342/180/17 не підлягають застосуванню до спірних правовідносин.


Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 Цивільного кодексу України, ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України).

Частиною першою статті 625 ЦК України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідно до ст. 527 Цивільного кодексу України боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

Кожна зі сторін у зобов`язанні має право вимагати доказів того, що обов`язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред`явлення такої вимоги.

Виходячи з встановлених обставин справи та наведених вище законодавчих приписів, суд вважає вимоги позивача про стягнення з відповідача суми заборгованості у розмірі 49 498,40 грн. правомірною та обґрунтованою, з огляду на що задовольняє її у повному обсязі.

Також, судом розглянуто вимогу позивача про стягнення з відповідача 5 066,67 грн заборгованості за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 7 893,93 грн заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії за кредитним договором б/н від 30.01.2020 року в результаті чого суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині стягнення відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість та комісії підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Стаття 610 цього ж Кодексу передбачає, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У п.3 ч.1 ст.611 ЦК України встановлено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст.ст.6, 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності і справедливості.

Стаття 628 ЦК України передбачає, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Нарахування прострочених процентів здійснюється щодня, при цьому проценти розраховуються на непогашену частину кредиту за фактичну кількість днів користування кредитними ресурсами, виходячи з 360 днів у році. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування процентів не враховується (3.2.8.9.2. Умов).

Сплата процентів за користування кредитом здійснюється в дати платежів, зазначені у Заяві (п. 3.2.8.3.1.) (3.2.8.9.3. Умов).

У разі порушення Клієнтом будь-якого із зобов`язань щодо сплати процентів за користування кредитом та термінів повернення кредиту, передбачених п.п.3.2.8.3.2., 3.2.8.3.1., п.3.2.8.9., 3.2.8.3.1. цього договору, Клієнт сплачує Банку за кожен випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. Сплата пені здійснюється у гривні (п. 3.2.8.10.1. Умов).

З аналізу матеріалів справи судом визначено правову природу процентів, вимоги про стягнення яких заявлено позивачем.

Зокрема, вимоги про стягнення 7 893,93 грн, незважаючи на визначення в якості комісії, у розумінні п. 1.4. Заяви про приєднання до Умов та Правил надання послуги "КУБ" від 30.01.2020 року є процентами за користування кредитом.

У разі, якщо сторони договору визнали підставою для зміни строку виконання основного зобов`язання саме виникнення в позичальника прострочення з погашення заборгованості, а не направлення банком письмового повідомлення позичальнику про припинення строку користування кредитом, то така зміна є безумовною і не залежить від волевиявлення однієї зі сторін (ОП КЦС ВС від 15 червня 2020 року у справі № 138/240/16-ц (відступ від правового висновку КЦС ВС від 05 грудня 2018 року у справі № 756/11460/15-ц та від 05 лютого 2020 року у справі № 534/711/16-ц)

З моменту розірвання кредитного договору в позичальника залишається обов`язок повернути кредитодавцеві заборгованість, нараховану за цим договором станом на день його розірвання, а кредитодавець втрачає право нараховувати передбачені кредитним договором проценти та неустойку за період після розірвання цього договору. Права й інтереси кредитодавця у правовідносинах з позичальником після розірвання кредитного договору забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України (ВП ВС від 13 червня 2018 року у справі № 548/981/15-ц).

Умова договору про право банка нараховувати проценти за користування кредитом по день повного погашення заборгованості не може бути підставою для нарахування процентів за частиною першою статті 1048 ЦК України у випадку прострочення її погашення боржником (ВП ВС від 4 лютого 2020 року у справі № 912/1120/16 - відступи від правового висновку КГС ВС).

Судом встановлено, що згідно з кредитним договором кредитна лінія відкривається на термін: 12 місяців з дати укладення договору.

Враховуючи, що кредитний договір укладено сторонами 30.01.2020 року, а також перераховано на користь відповідача суму позики, термін дії кредитної лінії - до 30.01.2021 року (строк кредитування).

Тобто, правомірним є нарахування процентів по 30.01.2021 року включно.

Відповідно до наданого позивачем розрахунку заборгованості станом на 07.10.2021 року, станом на день припинення строку кредитування заборгованість зі сплати процентів була відсутня.

Таким чином, починаючи з 30.01.2021 року по 30.07.2021 року позивачем протиправно нараховано відповідачу 8 400,00 грн процентів за користування кредитними коштами у вигляді щомісячної комісії.

Отже, суд відмовляє у задоволенні позовних вимог в частині стягнення 7 893,93 грн як заявлених безпідставно та всупереч правовим позиція Великої Палати Верховного Суду.


З приводу обґрунтованості вимог про стягнення 5 066,67 грн суд враховує. що дані вимоги ґрунтуються на положеннях п. п. 1.5. Заяви про приєднання до Умов та Правил надання послуги "КУБ" від 30.01.2020 року, з урахуванням п. 3.2.8.3.4. Заяви, яким визначено дані відсотки з посиланням на ч. 2 ст. 625 ЦК України.

Згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Отже, сторонами використано надано право на погодження розміру відсотків річних за прострочення грошового зобов`язання та встановлено їх на рівні 48% річних (4% на місяць).

У разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов`язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов`язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.

З огляду на правову природу зазначених процентів, положення п. 8 Розділу IX Прикінцеві Положення ГПК України не застосовується до вимог, заснованих на ч. 2 ст. 625 ЦК України.

Тому, суд вважає правомірним їх нарахування.

Водночас, з наданого позивачем розрахунку заборгованості станом на 07.10.2021 року судом встановлено сплату відповідачем 28.02.2021 року 493,69 грн, які було зараховано на погашення процентів, що є неправомірним з огляду на викладені вище висновки суду відносно граничного терміну нарахування процентів по 30.01.2021 року.

Відтак, враховуючи засади справедливості, пропорційності та розумності за рахунок сплачених відповідачем коштів, вимоги про стягнення відсотків річних підлягають частковому задоволенню в сумі 4 572,98 (5066,67 - 493,69) грн.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 614 ЦК України особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання.

Як визначає ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно із ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ст.ст. 76, 77, 78, 79 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За таких обставин, суд дійшов висновку про часткове задоволення позову ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", з урахуванням відмови у стягненні 493,69 грн заборгованості за відсотками та 7 893,93 грн заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії.

Витрати на судовий збір підлягають віднесенню на відповідача відповідно до ст. 129 ГПК України, пропорційно задоволеним позовним вимогам.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 42 45, 46, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 91, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -


У Х В А Л И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Шелест Тетяни Миколаївни ( АДРЕСА_1 , код - НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001, код - 14360570) 49 498,40 грн - заборгованості за тілом кредиту за Кредитним договором б/н від 30.01.2020 року, 4 572,98 грн - заборгованості за відсотками, нарахованими за прострочення виконання грошового зобов`язання, та 1 965,16 грн - відшкодування судових витрат по сплаті судового збору.

3. Відмовити у задоволенні позову Акціонерного товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001, код - 14360570) в частині вимог про стягнення з Фізичної особи-підприємця Шелест Тетяни Миколаївни ( АДРЕСА_1 , код - НОМЕР_1 ) 493,69 грн - заборгованості за відсотками та 7 893,93 грн заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії за кредитним договором б/н від 30.01.2020 року.

4. Судові витрати зі сплати судового збору в сумі 304,84 грн - залишити за позивачем.

5. Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

6. Примірник повного судового рішення протягом двох днів з дня складання направити учасникам справи на офіційні електронні адреси сторін, за їх відсутності - рекомендованим листом, з повідомлення про вручення поштового відправлення, та засобами електронного зв`язку за наступною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; ІНФОРМАЦІЯ_2.


Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити рішення суду протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення шляхом подачі апеляційної скарги до Північно - західного апеляційного господарського суду.

Повний текст судового рішення складено 31 січня 2022 р.Суддя Міліціанов Р.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2, 3- позивачу (вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001; вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094)

4 - відповідачу (АДРЕСА_1) • Номер:
 • Опис: про перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження
 • Тип справи: Інші типи заяви (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/1137/21
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 22.12.2021
 • Дата етапу: 22.12.2021
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація