Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #133884770

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі (спрощене)


"31" січня 2022 р. м. Вінниця Cправа № 902/47/22


Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали

за позовом: Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, код - 14360570

до: Фермерського господарства "Фермерпродуктсервіс", вул. Жовтнева, 124, с. Михайлівка, Бершадський район, Вінницька область, 24463, код - 20086825

до: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , код - НОМЕР_1

про солідарне стягнення 200 000,00 грн


В С Т А Н О В И В :

14.01.2022 року на адресу Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" до Фермерського господарства "Фермерпродуктсервіс" та до ОСОБА_1 про солідарне стягнення 200 000,00 грн.

Ухвалою суду від 17.01.2022 року зобов`язано Краснопільську територіальну громаду Гайсинського району Вінницької області та Управління ДМС у Вінницькій області надати інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код - НОМЕР_1 , відомі суду адреси місця проживання: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

25.01.2022 року на електронну адресу суду від Краснопільської сільської ради на виконання вимог ухвали суду надійшов лист (вих. № 53 від 25.01.2022 року), за змістом якого зазначено, що ОСОБА_1 на території Михайлівського старостинського округу Краснопільської сільської ради Гайсинського району Вінницької області не зареєстрований та не проживає.

26.01.2022 року на електронну адресу суду від Управління ДМС у Вінницькій області надійшов лист (№ 13/1591 від 25.01.2022 року), в якому зазначено, що ОСОБА_1 зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

За наслідками розгляду матеріалів позовної заяви Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" суд встановив, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162, 164, 172 ГПК України, підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені ГПК України, відсутні, а тому господарський суд визнав їх достатніми для відкриття провадження у справі, а також прийшов до висновку про те, що заявлений в межах даної справи позов підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження першочергово призначене для розгляду малозначних справ (ч. 3 ст. 12 ГПК України).

Тобто, основними положеннями господарського судочинства визначено мету запровадження спрощеного позовного провадження - розгляд малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

На підставі ч. 2 ст. 247 ГПК України, у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

У випадку, передбаченому ч. 2 ст. 247 цього Кодексу, за наслідками розгляду відповідного клопотання позивача суд з урахуванням конкретних обставин справи може: задовольнити клопотання та визначити строк відповідачу для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження; або відмовити в задоволенні клопотання та розглянути справу за правилами загального позовного провадження (ч.ч. 1, 1 ст. 250 ГПК України).

Таким чином, законодавцем розмежовано підстави для прийняття рішення стосовно розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження.

Віднесення судом відповідної справи до категорії малозначних є підставою для її розгляду у порядку спрощеного позовного провадження, з огляду на основні засади здійснення господарського судочинства.

Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

З огляду на предмет позовних вимог, судом не встановлено підстав для віднесення даної справи до виключного переліку проваджень, які повинні розглядатись за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 247 ГПК України, при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд, зокрема, враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Водночас, приписами ч.ч. 2-6 ст. 250 ГПК України визначено процесуальний порядок висловлення сторонами думки з приводу необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. А саме, шляхом подачі позивачем клопотання, а відповідачем заяви із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Однак, ч.ч. 2-6 цієї статті не застосовуються, якщо відповідно до цього Кодексу справа підлягає розгляду тільки в порядку спрощеного провадження (ч. 7 ст. 250 ГПК України).

Оскільки, в силу ч. 1 ст. 247 ГПК України, саме малозначні справи розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження, дана норма містить чітку та однозначну дефініцію, то вирішення питання про розгляд малозначних справ у порядку спрощеного позовного провадження віднесено до виключної компетенції господарського суду.

Враховуючи положення ст.ст. 12, 247, 250 ГПК України, оскільки ціна позову у справі № 902/47/22 не перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, суд приходить до висновку про віднесення даної справи до категорії справ незначної складності та можливість здійснення її розгляду у порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно ч.5 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.

Розглянувши матеріали позовної заяви, судом встановлено, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162 ГПК України. При цьому підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені ГПК України, відсутні, а тому господарський суд на підставі викладеного та враховуючи, що вказана справа є малозначною, визнав їх достатніми для відкриття провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження відповідно до глави 10 розділу ІІІ ГПК України та її розгляду без повідомлення (виклику) учасників справи.

Керуючись ст. ст. 12, 176, 232-235, 238, 247, 250, 252 ГПК України, суд -


ПОСТАНОВИВ:

1. Відкрити провадження у справі № 902/47/22.

2. Розгляд справи здійснити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами (без проведення судового засідання).

3. Зобов`язати відповідачів Фермерське господарство "Фермерпродуктсервіс" та ОСОБА_1 надіслати (подати) до суду відзив на позовну заяву (з доказами надсилання копії відзиву позивачу) протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

4. Зобов`язати позивача Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" надіслати (подати) до суду відповідь на відзив (із доказами направлення відповідачу) протягом п`яти днів з дня його отримання.

5. Зобов`язати відповідачів Фермерське господарство "Фермерпродуктсервіс" та ОСОБА_1 надіслати (подати) до суду заперечення щодо відповіді на відзив (із доказами направлення позивачу) протягом п`яти днів з дня її отримання.

6. Встановити сторонам строк для вчинення процесуальних дій до 01.03.2022 року.

7. Роз`яснити учасникам справи, що кожна особа, яка бере участь у справі, повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, подавши всі наявні у неї докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги або заперечення.

8. Сторонам подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст. 80 ГПК України. У разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

9. Відвід судді повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі.

10. Звернути увагу учасників справи на можливість укладення мирової угоди на будь-якій стадії судового процесу.

11. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

12. Примірник ухвали надіслати на офіційні електронні адреси сторін, за їх відсутності - рекомендованим листом, з повідомлення про вручення поштового відправлення, та засобами електронного зв`язку за наступною адресою: v.sud@privatbank.ua.


Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 31.01.2022 року.


Суддя Міліціанов Р.В.віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094)

3 - відповідачу 1 (вул. Жовтнева, 124, с. Михайлівка, Бершадський район, Вінницька область, 24463)

4, 5 - відповідачу 2 (АДРЕСА_1; АДРЕСА_2)Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація