Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #133873225

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018,  тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі (спрощене)


"31" січня 2022 р.                               м. Вінниця          Cправа № 902/69/22  


Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали

за позовом: Хмільницької міської ради, вул. Столярчука, 10, м. Хмільник, Вінницька область, 22000, код - 04051247

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "ХТЮВЧ", вул. Янгеля Академіка, буд. 2, м. Вінниця, 21000, код - 44332388

про стягнення 87 041,52 грн


                                                      В С Т А Н О В И В :


25.01.2022 року до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява (№ 184/01-19 від 24.01.2022 року)  Хмільницької міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ХТЮВЧ" про стягнення 87 041,52 грн збитків.

За наслідками розгляду матеріалів позовної заяви Хмільницької міської ради суд встановив, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162, 164, 172 ГПК України, підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені ГПК України, відсутні, а тому господарський суд визнав їх достатніми для відкриття провадження у справі, а також прийшов до висновку про те, що заявлений  в межах даної справи позов підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження;                         2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження першочергово призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи (ч. 3 ст. 12 ГПК України).

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Згідно з ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

За змістом ч. 2 ст. 148, ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 176, ст. 249, ч.ч. 1-4 ст. 250 ГПК України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження допускається на підставі відповідного клопотання позивача у разі малозначності справи, а також будь-якої іншої справи, віднесеної до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у ч. 4 ст. 247 ГПК України.

Клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній (ч. 1 ст. 249 ГПК України).

Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі (ч. 1 ст. 250 ГПК України).

Приписами ч. 4 ст. 176, ч. 4, 5 ст. 250 ГПК України визначено процесуальний порядок висловлення відповідачем думки з приводу розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження шляхом подачі заяви із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно із ч.ч. 1-4 ст. 252 ГПК України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.  Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання. Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться. Перше судове засідання у справі проводиться не пізніше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Згідно з ч. 5 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

На підставі викладеного, враховуючи категорію справи, обсяг та характер доказів,  суд дійшов висновку, що дана справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 176, 234, 247, 248 - 252 Господарського процесуального кодексу України, суд      


ПОСТАНОВИВ:


1. Відкрити провадження у справі №902/69/22.

2. Розгляд справи здійснити за правилами спрощеного позовного провадження.

3. Розгляд справи по суті призначити на 22.02.2022 року о 10:00 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, зал №  1.

4. В судове засідання викликати представників сторін для надання пояснень, з доказами про повноваження, визначеними ст. 60 ГПК України та з документами, що посвідчують особу (паспорт або службове посвідчення). У разі направлення учасниками справи (за власним бажанням) у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст.ст. 58, 60 ГПК України, документи, що підтверджують їх повноваження.

5. Зобов`язати відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "ХТЮВЧ" надіслати (подати) до суду відзив на позовну заяву (з доказами надсилання копій відзиву позивачу) протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

6. Зобов`язати позивача Хмільницьку міську раду надіслати (подати) до суду відповідь на відзив (із доказами направлення відповідачу) протягом п`яти днів з дня його отримання.

7. Зобов`язати відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "ХТЮВЧ" надіслати (подати) до суду заперечення щодо відповіді на відзив (із доказами направлення позивачу) протягом п`яти днів з дня їх отримання.

8. Встановити сторонам строк для вчинення процесуальних дій до 17.02.2022 року.

9. Роз`яснити учасникам справи, що кожна особа, яка бере участь у справі, повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, подавши всі наявні у неї докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги або заперечення.

10. Сторонам подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст. 80 ГПК України. У разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

11. Учасникам процесу подавати заяви і клопотання відповідно до ст.ст. 169, 170 ГПК України.

12. Відвід судді повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку першого судового засідання.

13. Звернути увагу сторін на можливість укладення мирової угоди на будь-якій стадії судового процесу.

14. Учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається. Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання.

Відповідно до ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.          

15. Роз`яснити сторонам строки реалізації процесуальних прав при розгляді справи у порядку спрощеного позовного провадження, зокрема:

- позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу;

- позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до початку першого судового засідання;

- позивач вправі змінити предмет або підстави позову - не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі;

- до початку першого судового засідання за клопотанням позивача допускається залучення до участі у справі співвідповідача та заміна первісного відповідача належним відповідачем;

- до початку першого судового засідання за заявою учасників справи допускається залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору;

- відповідач має право подати зустрічний позов у строк для подання відзиву.

16. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою:  http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

17. Примірник ухвали надіслати сторонам на офіційні електронні адреси, за їх відсутності - рекомендованим листом, з повідомлення про вручення поштового відправлення, та засобами електронного зв`язку: rada@ekhmilnyk.gov.ua.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 31.01.2022 року.                        

       


Суддя                                               Міліціанов Р.В.    віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Столярчука, 10, м. Хмільник, Вінницька область, 22000)

3 - відповідачу (вул. Янгеля Академіка, буд. 2, м. Вінниця, 21000)
 • Номер:
 • Опис: про стягнення коштів за фактичне землекористування, ціна позову 87 041,52 грн.
 • Тип справи: Позовна заява(звичайна)
 • Номер справи: 902/69/22
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 25.01.2022
 • Дата етапу: 25.01.2022
 • Номер:
 • Опис: про відстрочення виконання рішення
 • Тип справи: Про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміну способу та порядку виконання судового рішення (ст.331 ГПК)
 • Номер справи: 902/69/22
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 17.10.2022
 • Дата етапу: 17.10.2022
 • Номер:
 • Опис: про перегляд за нововиявленими обставинами Рішення від 12.04.2022 по справі 902/69/22
 • Тип справи: За нововиявленими обставинами (за заявою сторони)
 • Номер справи: 902/69/22
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 03.11.2022
 • Дата етапу: 03.11.2022
 • Номер:
 • Опис: про призначення експертизи
 • Тип справи: Призначення експертизи, клопотання експертів (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/69/22
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 17.11.2022
 • Дата етапу: 17.11.2022
 • Номер:
 • Опис: про участь у судовому засіданні в режимі ВКЗ
 • Тип справи: Інші типи заяви (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/69/22
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 29.11.2022
 • Дата етапу: 29.11.2022
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація