Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #133865879

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018,  тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________


УХВАЛА

про відкриття провадження у справі (загальне)


"31" січня 2022 р.                                м. Вінниця          Cправа № 902/29/22  


Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали справи

за позовом: Виконавчого комітету Хмільницької міської ради, вул. Столярчука, 10, м. Хмільник, Вінницька область, 22000, код - 34422134

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕОЛЕНД 2000", вул. Соборна, буд. 12, оф. 129, м. Кам"янське, Дніпропетровська область, 51925, код - 40771111

про врегулювання розбіжностей за додатковою угодою № 1 до договору № 109 про  виконання послуг від 06.08.2021 року

     

В С Т А Н О В И В :

10.01.2022 року до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява (№ 3396/01-19 від 29.12.2021 року) Виконавчого комітету Хмільницької міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕОЛЕНД 2000" про врегулювання розбіжностей за додатковою угодою № 1 до договору № 109 про  виконання послуг від 06.08.2021 року, укладеного між Хмільницькою міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю "ГЕОЛЕНД 2000" та викладення її у наступній редакції: "На підставі п.п. 5.2 розділу 5 Договору, враховуючи неналежне виконання (невиконання) Виконавцем умов даного Договору, враховуючи лист ТОВ "ГЕОЛЕНД 2000" № 155 від 19.11.2021 року (вх. Виконавчого комітету Хмільницької міської ради № 2943/01-18 від 24.11.2021 року".

Ухвалою суду від 17.01.2022 року позовну заяву Виконавчого комітету Хмільницької міської ради  залишено без руху.

26.01.2022 року на адресу суду від представника позивача надійшла заява (№ 163/01-19 від 20.01.2022 року), щодо усунення недоліків до позовної заяви.

Розглянувши матеріали позовної заяви, судом встановлено, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162 Господарського процесуального кодексу України (далі за текстом - ГПК України), підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені ГПК України, відсутні, а тому господарський суд, на підставі викладеного, визнав їх достатніми для відкриття провадження у справі, а також прийшов до висновку про те, що заявлений в межах даної справи позов підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження відповідно до глави 3 розділу ІІІ ГПК України.

З приводу підсудності вирішення спору Господарському суду Вінницької області, незважаючи на місцезнаходження відповідача у м. Каменське Дніпропетровської області, суд враховує, що предметом спірного договору є виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під польовими дорогами на території Хмільницької міської територіальної громади.

Статтею 30 ГПК України встановлено правила виключної підсудності справ.

При цьому, системний аналіз зазначеної норми закону свідчить про те, що під виключною підсудністю розуміється те, що певна категорія справ за предметом спору або суб`єктним складом її учасників може розглядатися лише певним господарським судом, в даному випадку в такій категорії справ правила загальної підсудності застосовуватися не можуть.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 ГПК України спори, що виникають з приводу нерухомого майна, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням майна або основної його частини.

Якщо пов`язані між собою позовні вимоги пред`явлені одночасно щодо декількох об`єктів нерухомого майна, спір розглядається за місцезнаходженням об`єкта, вартість якого є найвищою.

Отже, на час звернення позивача з позовом у цій справі змінено положення ГПК України щодо правил визначення виключної підсудності спорів.

У частині третій статті 16 ГПК України в попередній редакції йшлося про виключну підсудність господарським судам справ у спорах про право власності на майно або про витребування майна з чужого незаконного володіння чи про усунення перешкод у користуванні майном.

Натомість у частині третій статті 30 ГПК України в чинній редакції йдеться про виключну підсудність справ у спорах, що виникають з приводу нерухомого майна, тобто, перелік спорів цієї категорії розширено.

Отже, виключна підсудність застосовується до тих позовів, вимоги за якими стосуються нерухомого майна як безпосередньо, так і опосередковано, а спір може стосуватися як правового режиму нерухомого майна, так і інших прав та обов`язків, що пов`язані із нерухомим майном.

Відповідні висновки викладені у Постанові Великої Палати Верховного Суду від 07 липня 2020 року у справі № 910/10647/18.

Тому, предмет спору опосередковано пов`язаний з об`єктом нерухомого  майна і стосується прав та обов`язків, що пов`язані із нерухомим майном  

Згідно з приписами ст. 181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Тому, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити сторонам  строки для вчинення процесуальних дій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 12-15, 18, 20, 24, 30, 42, 43, 45, 47, 56, 60, 74, 120, 121, 176, 177, 181-183, 234, 235, 240, 326, ГПК України, суд -


                                              П О С Т А Н О В И В :

1. Відкрити провадження у справі № 902/29/22.

2. Розгляд справи здійснити за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання у справі призначити на  22 лютого 2022 року о  11:00 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, зал № 1.

4. В судове засідання викликати представників сторін для надання пояснень, з доказами про повноваження, визначеними ст. 60 ГПК України та з документами, що посвідчують особу (паспорт або службове посвідчення). У разі направлення учасниками справи (за власним бажанням) у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст.ст. 58, 60 ГПК України, документи, що підтверджують їх повноваження.

5. Зобов`язати відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕОЛЕНД 2000" надіслати (подати) до суду відзив на позовну заяву (з доказами надсилання копій відзиву позивачу) протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

6. Зобов`язати позивача Виконавчий комітет Хмільницької міської ради надіслати (надати) до суду відповідь на відзив (із доказами направлення відповідачу) протягом п`яти днів з дня їх отримання.

7. Зобов`язати відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕОЛЕНД 2000" подати до суду заперечення щодо відповіді на відзив (із доказами направлення позивачу) протягом п`яти днів з дня їх отримання.

8. Роз`яснити учасникам справи, що на період дії карантинних заходів, установлених Постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 року "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" прибуття у судові засідання та направлення представників не є обов`язковим.

На період дії карантинних заходів обмежено доступ до приміщення суду осіб з ознаками респіраторних захворювань, а також осіб, які не є безпосередніми учасниками судових засідань.

Рекомендувати учасникам справи приймати участь у судових засідання в режимі відеоконференції або направляти до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності за наявними у справі доказами.

Рекомендувати учасникам справи направляти до суду усі процесуальні документи та наявні докази засобами дистанційного зв`язку (поштою, факсом, електронною поштою на адресу: inbox@vn.arbitr.gov.ua).

9. Роз`яснити учасникам справи, що кожна особа, яка бере участь у справі, повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, подавши всі наявні у неї докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги або заперечення.

10. Сторонам подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст. 80 ГПК України. У разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

11. Учасникам процесу подавати заяви і клопотання відповідно до ст.ст. 169, 170 ГПК України.

12. Відвід судді повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку першого судового засідання.

13. Звернути увагу сторін на можливість укладення мирової угоди на будь-якій стадії судового процесу.

14. Учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається. Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання.

Відповідно до ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.          

15. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою:  http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

16. Примірник ухвали надіслати сторонам на офіційні електронні адреси, за їх відсутності - рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також засобами електронного зв`язку: rada@ekhmilnyk.gov.ua.


Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 31.01.2022 року.                 Суддя                                                              Міліціанов Р.В.
віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Столярчука, 10, м. Хмільник, Вінницька область, 22000)

3 - відповідачу (вул. Соборна, буд. 12, оф. 129, м. Кам"янське, Дніпропетровська область, 51925) • Номер:
 • Опис: про врегулювання розбіжностей за додатковою угодою №1 до договору №109 від 06.08.2021
 • Тип справи: Позовна заява(звичайна)
 • Номер справи: 902/29/22
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 10.01.2022
 • Дата етапу: 10.01.2022
 • Номер:
 • Опис: про участь у судовому засіданні в режимі ВКЗ
 • Тип справи: Інші типи заяви (2-й розділ звіту)
 • Номер справи: 902/29/22
 • Суд: Господарський суд Вінницької області
 • Суддя: Міліціанов Р.В.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено склад суду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 07.02.2022
 • Дата етапу: 07.02.2022
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація