Судове рішення #13194585

           

Справа № 2-117/11

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

"06" січня 2011 р.                                                                          м. Апостолове                                                                                                    

                    Апостолівський районний суд Дніпропетровської області,

в складі: головуючого судді  Петренко А. П.,

                            при секретарі –Ровній Н.А.

                            представника позивача —Вовк Л.О.

               відповідача —ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Апостолове цивільну справу за позовом Кредитної спілки "Союз-Дніпро" до ОСОБА_2  про стягнення боргу за кредитним договором за зустрічною позовною заявою ОСОБА_2 до Кредитної  спілки “Союз -Дніпро” про  визнання кредитного договору недійсним , -

ВСТАНОВИВ:

          06.09.2010 року до Апостолівського районного суду надійшла справа за позовом  Кредитної спілки “Союз-Дніпро” до ОСОБА_2  про стягнення боргу за кредитним договором.  ОСОБА_2 звернувся до суду із зустрічною позовною заявою до   Кредитної Спілки “Союз -Дніпро” про  визнання кредитного договору недійсним.

          В обґрунтування позовних вимог позивач пояснив, що 02 липня 2008 року між Кредитною спілкою “Союз-Дніпро” та ОСОБА_2 був укладений кредитний договір № 1400/08 СП, згідно умов якого відповідачу —позивачем надавались кредитні кошти   в сумі 8120 гривень строком на 24 місяці (до 01 липня 2010 року), а відповідач зобов'язаний був повернути отриманий кредит та сплатити відсотки за користування ним.                                                                                Строк дії кредитного договору закінчився 01 липня 2010 року, відповідачем сплачено лише 2085 гривень 78 копійок, свої зобов'язання за кредитним договором виконано не було, загальна заборгованість складає 10 605 гривень 50 копійок.

          Позивач просить: стягнути з ОСОБА_2 заборгованість, за кредитним договором № 1400/08  від 02 липня 2008 року, в сумі 10 605 гривень 50 копійок та  судові витрати.           Від позивача надійшла заява про зміну позовних вимог та стягнення  на користь Кредитної спілки “Союз-Дніпро” з ОСОБА_2 заборгованості за кредитним договором № 1400/08 СП від 02.07.2008 року   в сумі 6 709 гривень 56 копійок.

          Від ОСОБА_2 надійшла зустрічна позовна заява  в обґрунтування вимог якої зазначив, що дійсно ним було в липні 2008 року отримано на споживчі  цілі кредитні кошти в розмірі 8 120 гривень. Відповідач —позивач за зустрічним позовом вказує, що кредитний договір з Кредитною спілкою “Союз -Дніпро”  було підписано не читаючи, оскільки  був впевнений, що умови кредитного договору не є невигідними для нього, зазначає, що кредитний договір та розрахунок погашення заборгованості йому не було надано особисто або надіслано  засобами поштового зв'язку. На думку позивача за зустрічним позовом не своєчасна виплата ним  кредиту була  спричинена світовою кризою ростом цін на товари першої необхідності. Причиною недійсності договору вважає зловживання КС “Союз-Дніпро” правом, яке виразилось передбаченій, вищевказаним кредитним договором, відповідальності  лише позичальника  та захист інтересів тільки кредитора, шляхом покладання на нього всіх ризиків та відповідальності в разі настання форс-мажорних ситуацій. Як однією з умов визнання  кредитного договору недійсним вказує,  передбачене пунктами 3.3.4 та 4.2 кредитного договору,  право  позивача- відповідача за зустрічним позовом збільшувати розмір відсоткової ставки. Іншою підставою недійсності кредитного договору вважає можливість кредитора змінити умови кредитного договору та вимагати від позичальника  дострокового виконання зобов'язання. Також зазначає, що Кредитною спілкою “Союз- Дніпро”  не було надано йому  ніякої усної чи письмової  інформації стосовно споживчого кредиту, зауважує, що кредитодавцем йому було надано фактично лише 7000 гривень, а 1120 грн., які увійшли в суму кредиту, були сплачені готівкою кредитодавцю, при цьому йому не було надано жодного документу на підтвердження сплати даної суми.  ОСОБА_2 вважає, що в укладеному з відповідачем за зустрічним позовом договорі порушено пинцип рівності сторін договору.                                                            Позивач за зустрічним позовом просить: відмовити в задоволенні позову                 Кредитної спілки “Союз Дніпро” про стягнення боргу за кредитним договором                № 1400/08 СП від  02 липня 2008 року.                                        

          Визнати  недійсним кредитний договір № 1400/08 СП від 02 липня 2008 року.

          Стягнути з Кредитної спілки “Союз-Дніпро” витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 71 гривень.

          ОСОБА_3, допитана в судовому засіданні як свідок, пояснила, що  ОСОБА_2 просив її укласти договір поруки необхідний для отримання ним кредиту, дійсно уклав з Кредитною спілкою “Союз -Дніпро” кредитний договір відповідно до якого отримав кредит в сумі  8120 гривень.

          В судовому засіданні  представник позивача Вовк Л.О. позовні вимоги підтримала, зустрічні позовні вимоги не визнала в повному обсязі.

          ОСОБА_2 в задоволенні позовних вимог Кредитної спілки “Союз -Дніпро” просив відмовити, зустрічні позовні вимоги - задовольнити в повному обсязі.

          Суд, дослідивши матеріали справи, вислухавши представника позивача, відповідача, вважає що позов Кредитної спілки “Союз-Дніпро”  до ОСОБА_2 про стягнення боргу за кредитним договором підлягає задоволенню, в задоволенні зустрічного позову необхідно відмовити.

          Судом встановлено, що відповідно до укладеного договору  № № 1400/08 СП від      02 липня 2008 року  ОСОБА_2  отримав  строковий кредит в сумі 8120 грн. з кінцевим терміном повернення 01 липня 2010 року (а.с. 6-7). У встановлений договором термін заборгованість не було погашено. Відповідно до розрахунку, заборгованість відповідача  складає   6 709 гривень 56 копійок. З видаткового касового ордеру № 2259, суд вбачає, що   ОСОБА_2 отримав  8 120 гривень, що підтверджується його підписом на касовому ордері (а.с. 9).

          Отже (позивачем) за кредитним договором було надано відповідачу грошові кошти (кредит) в розмірах та на умовах передбачених вище зазначеним договором, проте   ОСОБА_2  в порушення вимог ч. 1 ст. 1054 ЦК України не повернув кредит та не сплатив проценти за ним. Згідно із ч. 2 ст. 615 ЦК України одностороння відмова від зобов‘язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов‘язання. Виходячи з вище викладеного, відповідно до положень ст. 526 ЦК України,  з відповідача —позивача за зустрічним позовом, на користь Кредитної спілки “Союз-Дніпро” необхідно стягнути  заборгованість за кредитом в сумі 6 709 гривень 56 копійок.

          Стосовно позовних вимог про визнання недійсним кредитного договору                                  № 1400/08    СП від 02 липня 2008 року, суд зазначає наступне.

          Відповідно до ч.1 ст.60 ЦПК України, кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. ОСОБА_2 в позовній заяві та в судовому засіданні не надав суду доказів того, що при укладені договору  були порушенні його права, доказів введення його в оману, наявності умислу в діях позивача - відповідача за зустрічним позовом,  істотність значення обставин, щодо яких особу введено в оману.  Тобто, при підписанні кредитного договору, всі передбачені чинним законодавством вимоги для укладення договорів були дотримані, договір містить всі передбачені чинним законодавством відомості, дотримано всіх вимог щодо змісту та форми його укладення,  тому, відсутні підстави для визнання даного договору недійсним. Умови передбачені кредитним договором № 1400/08 СП від 02 липня 2008 року, не порушують співвідношення майнових інтересів сторін та не позбавляють заінтересовану особу того, на що вона розраховувала при укладенні договору, оскільки, укладаючи кредитний договір, позивач за зустрічним позовом зобов’язувався повернути відповідачу кредит, сплатити останньому проценти та інші суми по кредиту. Оскільки посилання відповідача - позивача за зустрічним позовом  про порушення його прав з боку Кредитної спілки “Союз- Дніпро” не знайшли свого підтвердження, дана позовна вимога підлягають залишенню без задоволення. Вирішуючи  позовну вимогу про тягнення з Кредитної спілки “Союз -Дніпро” витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, суд керуючись положеннями ст. 88 ЦПК вважає за необхідне відмовити в її задоволенні.

керуючись ст. ст.  10,11, 60, 208, 209, 212- 215     України, суд, -

ВИРІШИВ:

          Позов Кредитної спілки “Союз-Дніпро”  до ОСОБА_2 про стягнення боргу за кредитним договором —задовольнити. Стягнути з ОСОБА_2  на користь Кредитної спілки “Союз-Дніпро” заборгованість за кредитним договором № 1400/08 від 02.07.2008 року в сумі 6709 гривень 56 копійок (шість тисяч сімсот дев'ять гривень п'ятдесят шість копійок).                                                            В задоволенні позову ОСОБА_2 до Кредитної спілки                           “Союз - Дніпро” про  визнання кредитного договору недійсним - відмовити.                                        Рішення суду може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області через Апостолівський районний суд.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.Суддя:А. П. Петренко

                                              


 • Номер: 22-ц/793/1476/15
 • Опис: про визнання права власності на новостворене майно
 • Тип справи: на цивільну справу за апеляційною скаргою (а)
 • Номер справи: 2-117/11
 • Суд: Апеляційний суд Черкаської області
 • Суддя: Петренко А.П.
 • Результати справи: залишено без розгляду; Скасовано ухвалу і передано справу для продовження розгляду до суду першої інстанції
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 19.05.2015
 • Дата етапу: 10.06.2015
 • Номер: 2/712/72/16
 • Опис:
 • Тип справи: на цивільну справу (позовне провадження)
 • Номер справи: 2-117/11
 • Суд: Соснівський районний суд м. Черкаси
 • Суддя: Петренко А.П.
 • Результати справи: залишено без змін рішення апеляційної інстанції
 • Етап діла: Розглянуто у касаційній інстанції
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 16.06.2015
 • Дата етапу: 27.02.2017
 • Номер: 6/280/36/15
 • Опис:
 • Тип справи: на клопотання, заяву, подання у порядку виконання судового рішення та рішення іншого органу (посадової особи) в цивільній справі
 • Номер справи: 2-117/11
 • Суд: Коростишівський районний суд Житомирської області
 • Суддя: Петренко А.П.
 • Результати справи: подання (заяву, клопотання) задоволено
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 07.12.2015
 • Дата етапу: 25.12.2015
 • Номер: 22-ц/793/693/16
 • Опис: про визнання права власності на новостворене майно
 • Тип справи: на цивільну справу за апеляційною скаргою (а)
 • Номер справи: 2-117/11
 • Суд: Апеляційний суд Черкаської області
 • Суддя: Петренко А.П.
 • Результати справи: залишено без розгляду; Постановлено ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення без зміни рішення суду першої інстанції
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 12.02.2016
 • Дата етапу: 14.09.2016
 • Номер: 6/234/215/18
 • Опис:
 • Тип справи: на клопотання, заяву, подання у порядку виконання судового рішення та рішення іншого органу (посадової особи) в цивільній справі
 • Номер справи: 2-117/11
 • Суд: Краматорський міський суд Донецької області
 • Суддя: Петренко А.П.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Призначено до судового розгляду
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 06.07.2018
 • Дата етапу: 26.09.2018
 • Номер: 22-ц/812/787/19
 • Опис: за позовом Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» до Асауленко Надії Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором
 • Тип справи: на цивільну справу за апеляційною скаргою (а)
 • Номер справи: 2-117/11
 • Суд: Миколаївський апеляційний суд
 • Суддя: Петренко А.П.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Відмовлено у відкритті провадження
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 01.04.2019
 • Дата етапу: 05.04.2019
 • Номер: 6/727/90/19
 • Опис:
 • Тип справи: на клопотання, заяву, подання у порядку виконання судового рішення та рішення іншого органу (посадової особи) в цивільній справі
 • Номер справи: 2-117/11
 • Суд: Шевченківський районний суд м. Чернівців
 • Суддя: Петренко А.П.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 16.04.2019
 • Дата етапу: 24.05.2019
 • Номер: 22-з/812/80/19
 • Опис: за позовом ПАТ «Кредобанк» до Асауленко Н.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором
 • Тип справи: на заяву (роз'яснення рішення суду, виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні, повернення судового збору, додаткове рішення суду)
 • Номер справи: 2-117/11
 • Суд: Миколаївський апеляційний суд
 • Суддя: Петренко А.П.
 • Результати справи: повернення судового збору
 • Етап діла: Розглянуто
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 09.07.2019
 • Дата етапу: 31.07.2019
 • Номер: 6/674/29/21
 • Опис:
 • Тип справи: на клопотання, заяву, подання у порядку виконання судового рішення та рішення іншого органу (посадової особи) в цивільній справі
 • Номер справи: 2-117/11
 • Суд: Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
 • Суддя: Петренко А.П.
 • Результати справи:
 • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
 • Департамент справи:
 • Дата реєстрації: 01.06.2021
 • Дата етапу: 11.06.2021
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація