Судове рішення #10440523

 

Справа № 2-О-303/10р.  

Р І Ш Е Н Н Я  

Іменем України    

08 червня  2010 року                                                                                                м. Феодосія                                                                                                                                                            

 Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим у складі:           

Головуючого судді:      - Гаврилюка І.І.  

при секретарі:      - Кочкіної О.В.  

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою ОСОБА_3 про встановлення факту, що має юридичне значення, -  

  встановив:  

 Заявник ОСОБА_3 звернулася до  суду із  заявою про встановлення факту належності  їй  4-х довідок  про заробітну плату НОМЕР_3 від 25.09.2009 р., виданих Управлінням по архівній справі Самаркандської області Узбекистану. Свої вимоги заявник мотивувала тим, що з лютого 1978 р. по 1982 р. вона працювала молодшим продавцем в Самаркандській обласній конторі „Облкнигторг”, в період з 1983 р. по 1986 р. вона працювала  продавцем в Самаркандській обласній конторі „Облкнигторг”, в період з 1987 р. по березень 1991 р. вона працювала в якості викладача російської мови, літератури ВСОШ-13, ВСОШ № 2 Багішамальського РайОНО. ОСОБА_3 звернулася до Управління пенсійного фонду в м. Феодосії для  перерахунку їй пенсії і надала  уточнюючі довідки  про заробітну плату НОМЕР_3 від 25.09.2009 р.  Зазначені довідки не відповідають вимогам Постанови Управління пенсійного фонду України „Про затвердження Порядку надання і оформлення документів  для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове пенсійне страхування” № 22-1 від 25.11.2005 р., а саме дані довідки видані на дошлюбне прізвище заявника – ОСОБА_4, незважаючи на те, що 16.12.1989 р. вона зареєструвала шлюб з ОСОБА_5 і їй було присвоєно прізвище чоловіка. Крім того, в зазначених довідках відсутнє повне зазначення прізвища, ім’я, по-батькові заявника.  Вказані обставини перешкоджають провести перерахунок пенсії і стало підставою для звернення до суду.  

 Заявник в судовому засіданні заявлені вимоги підтримала у повному обсязі з підстав викладених у заяві, просила суд заяву задовольнити.

 Представник зацікавленої особи – Управління Пенсійного фонду України в м. Феодосії в судове засідання не з’явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності в якій зазначив, що не заперечує проти задоволеня  вимог ОСОБА_3.  

 Суд, вивчивши матеріали справи, оцінивши досліджені у судовому засіданні докази, вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

 Відповідно до свідоцтва про народження серія НОМЕР_1 виданого 13.08.1959  р. Самаркандським міськЗАГС Узбекистану ОСОБА_4 народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 року (арк. с. 14). 16.12.1989 року ОСОБА_4 зареєструвала шлюб з ОСОБА_5 і їй присвоєно прізвище чоловіка – ОСОБА_3, що підтверджується свідоцтвом про шлюб, НОМЕР_2, виданим Будинком реєстрації шлюбів м. Самарканда Самаркандської області 16.12.1989 р.  (а.с. 15),  що також підтверджується паспортом громадянина України (арк. с. 5).    

 13.02.1978  р.  заявниця  почала трудовий стаж і на її  дошлюбне  прізвище „ОСОБА_3” 10.05.1978 р.  була  виписана трудова книжка. В зв’язку з реєстрацією шлюбу  з ОСОБА_5 , прізвище заявниці у трудовій книжці  було  змінено  на „ОСОБА_3”  (а.с. 6-8).      

             Дослідженими в судовому засіданні доказами встановлено, що 3 довідки  про заробітну плату НОМЕР_3 від 25.09.2009 р., видані Управлінням по архівній справі Самаркандської області Узбекистану, згідно з якими ОСОБА_4  з лютого 1978 р. по 1982 р. працювала молодшим продавцем в Самаркандській обласній конторі „Облкнигторг”, в період з 1983 р. по 1986 р. працювала  продавцем в Самаркандській обласній конторі „Облкнигторг”, в період з 1987 р. по березень 1991 р. працювала в якості викладача російської мови, літератури ВСОШ-13, ВСОШ № 2 Багішамальського РайОНО, а  також про призначення  на посаду викладача російської мови ВСОШ-13 Багішамальського РайОНО  Самаркандської області  з 01 вересня 1986 р. (наказ №36 від 22 вересня 1986 р. ) ,належать заявнику ОСОБА_6, (а.с. 9,10,11,12).

В зазначених довідках вказано   дошлюбне прізвище заявнительки  – ОСОБА_4, і відсутнє повне зазначення прізвища, ім’я, по-батькові .  

  Згідно ст. 256 ЦПК України у судовому порядку можуть бути встановлені факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Встановлення  вказаних юридичних фактів  необхідно заявительці для    призначення  пенсії.

 Керуючись ст.4,10,11,57,212-215,256,294 Цивільного процесуального кодексу України, Постанови Пленуму ВС України “Про судову практику по справах про встановлення фактів, які мають юридичне значення”, суд, -

 ВИРІШИВ:

      Заяву ОСОБА_3  задовольнити.  

      Встановити факт належності ОСОБА_3  трьох   довідок  про заробітну плату НОМЕР_3 від 25.09.2009 р., виданих Управлінням по архівній справі Самаркандської області Узбекистану на ім’я ОСОБА_7, згідно з якими вона  з лютого 1978 р. по 1982 р. працювала молодшим продавцем в Самаркандській обласній конторі „Облкнигторг”, в період з 1983 р. по 1986 р. працювала  продавцем в Самаркандській обласній конторі „Облкнигторг”, в період з 1987 р. по березень 1991 р. працювала в якості викладача російської мови, літератури ВСОШ-13, ВСОШ № 2 Багішамальського РайОНО , а  також  належності  довідки   про призначення  ОСОБА_4  на посаду викладача російської мови ВСОШ-13 Багішамальського РайОНО  Самаркандської області  з 01 вересня 1986 р. (наказ №36 від 22 вересня 1986 р. )  

 Рішення може бути оскаржено в Апеляційний суд Автономної Республіки Крим  через Феодосійський  міський  суд   шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, або в порядку, передбаченому частиною 4 статті 295  Цивільного процесуального кодексу України.

   Суддя                                          Гаврилюк І.І.  

   

Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація