Увага! Зараз ми працюємо у тестовому режимі! Якщо у Вас є будь-які підказки, бажання або відгуки, будь-ласка, лишайте їх на
Судове рішення #10260615


  

Україна  

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  


П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

   

 14 липня 2010 р.                                                                       справа № 2а-13964/10/0570

Приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

час прийняття постанови:  < година > 

Донецький окружний адміністративний суд в складі:

головуючого                                                  судді  Галатіної О.О.

при секретарі                                                  < Призвище секретаря > 

  Мичак О.С.,

з участю представника позивача Сидорського О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Ясинуватської об’єднаної державної податкової інспекції Донецької області до фізичної особи – підприємця                ОСОБА_3 про припинення підприємницької діяльності,

в с т а н о в и в :

У червні 2010 року Ясинуватська об’єднана державна податкова інспекція Донецької області звернулася до суду з вказаним адміністративним позовом, в якому зазначала, що фізичною особою – підприємцем ОСОБА_3 протягом понад року податкова звітність не подавалася. Просила припинити підприємницьку діяльність фізичної особи – підприємця.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги, просив їх задовольнити.

Відповідач в судове засідання не з’явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Причин неявки суду не повідомив, заяв про відкладення розгляду справи не надсилав.

Суд вважає за можливе розглянути справу за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Судом встановлено, що 17 жовтня 2002 року ОСОБА_3 зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності. Як платник податків перебуває на обліку в Ясинуватській об’єднаній державній податковій інспекції Донецької області. Заборгованості перед бюджетом не має.

З 11 лютого 2008 року податкова звітність ним не подавалася, про що податковим органом складено акт від 17 травня 2010 року.

Перевіривши матеріали справи, вирішивши питання чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин, суд приходить до висновку про те, що позов підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 8 ст. 19 Господарського кодексу України усі суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов'язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Пунктом 4.1.4 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» передбачене подання суб’єктами господарювання податкових декларацій за базовий податковий (звітний) період.

Статтею 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» визначені  функції державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій.  

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 10 вказаного Закону такі державні податкові інспекції контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів.

Статтею 11 Закону України «Про підприємництво» визначено, що підприємницька діяльність припиняється, зокрема, на підставі рішення суду у випадках, передбачених законодавством України.

Частиною 2 ст. 46 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» визначено, що державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться у разі неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Фізична особа - підприємець ОСОБА_3 не подавав протягом року органам державної податкової служби податкові декларації та інші документи фінансової звітності відповідно до закону, що згідно з наведеними нормами права є підставою для припинення його підприємницької діяльності.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Згідно з ч. 1 ст. 49 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» суд, який постановив рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, у тому числі рішення про визнання фізичної особи - підприємця недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності, в день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Керуючись статтями 23, 94, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

п о с т а н о в и в :

Позов Ясинуватської об’єднаної державної податкової інспекції Донецької області до фізичної особи – підприємця ОСОБА_3 про припинення підприємницької діяльності задовольнити.

Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1; дата проведення державної реєстрації – 17 жовтня 2002 року; запис про державну реєстрацію № 2174; юридична адреса: АДРЕСА_1).       

Копію постанови у день набрання нею законної сили направити державному реєстратору за місцезнаходженням фізичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення.

Заява про апеляційне оскарження постанови  суду подається протягом десяти днів з дня їх проголошення,а в разі  складання постанови у повному обсязі –з дня складання в повному обсязі – до Донецького апеляційного  адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд.

Якщо постанову було проголошено у  відсутності особи, яка бере участь у справі, то строк подання заяви про апеляційне оскарження обчислюється з дня отримання нею копії постанови.

Апеляційна скарга на постанову подається до Донецького  апеляційного  адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд протягом двадцяти днів після подання заяви  про апеляційне оскарження.

Апеляційна скарга  може бути подана  без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо  скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.  

   

Суддя                                                                                      Галатіна О.О.