Реєстр судових рішень.

судові рішення До вашого розгляду надаються витяги з рішень українських судів.

Кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Це право забезпечується офіційним оприлюдненням судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади України в порядку, встановленому цим Законом.

Судові рішення можуть опубліковуватися в друкованих виданнях, поширюватися в електронній формі з дотриманням вимог цього Закону.

Особам, які беруть (брали) участь у справі, забезпечується доступ до судових рішень у їхній справі в порядку, встановленому процесуальним законом.

Особи, які не беруть (не брали) участі у справі, мають право ознайомитися з судовим рішенням у повному обсязі, якщо воно безпосередньо стосується їхніх прав, свобод, інтересів чи обов'язків, у порядку, передбаченому цим Законом.

Пошук судових рішень за прізвищем
Задайте тут дані про особу, які Ви знаєте
У випадку, коли ви бажаєте знайти будь яке з введених слів

Рішення українських судів

Електронні копії судових рішень є документами безстрокового зберігання
До кожної електронної копії судового рішення додається електронна інформаційна картка, в якій зазначається:

 • найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення
 • код суду згідно з довідником статистичних кодів, затвердженим ДСА
 • форма судового рішення
 • дата ухвалення (постановлення) судового рішення
 • дата набрання судовим рішенням законної сили
 • необхідність заборони оприлюднення судового рішення на офіційному веб-порталі судової влади у вигляді відмітки встановленої форми
 • номер і дата судової справи
 • номер і дата судової справи, рішення в якій переглядається
 • дата ухвалення (постановлення) судового рішення, що переглядається
 • найменування та код суду, що ухвалив (постановив) судове рішення, яке переглядається, згідно з довідником статистичних кодів, затвердженим ДСА
 • склад суду із зазначенням прізвища та ініціалів судді
 • найменування сторін судового процесу
 • статус сторін судового процесу

Судове рішення

1Кожен має право повністю або частково відтворювати судові рішення, що проголошені судом прилюдно, у будь-який спосіб, у тому числі через оприлюднення в друкованих виданнях, у засобах масової інформації, створення електронних баз даних судових рішень
2Будь-яке редагування тексту судового рішення не повинно спотворювати його зміст
3Суд при здійсненні судочинства може використовувати лише текст судового рішення, який опубліковано офіційно або внесено до Реєстру.